[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm A\H5N1 và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Navet-Vifluvac trên gà, vịt tại tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm A\H5N1 và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Navet-Vifluvac trên gà, vịt tại tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
4. Địa điểm nghiên cứu
5. Thời gian
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về bệnh cúm gia cầm
1.2. Lịch sử bệnh cúm gia cầm
1.3. Tình hình dịch cúm gia cầm trên thế giới và trong nước
1.3.1. Tình hình dịch cúm gia cầm trên thế giới
1.3.2. Tình hình dịch cúm gia cầm ở Việt Nam
1.4. Đặc điểm sinh học của virus cúm type A
1.4.1. Đặc điểm cấu trúc chung của virus thuộc họ Orthomyxoviridae
1.4.2. Đặc điểm hình thái, cấu trúc của virus cúm type A
1.4.3. Đặc tính kháng nguyên của virus cúm type A
1.4.4. Thành phần hóa học
1.4.5. Quá trình nhân lên và tác động gây bệnh của virus
1.4.6. Độc lực của virus
1.4.7. Danh pháp
1.4.8. Phân loại virus
1.4.9. Nuôi cấy và lưu giữ virus cúm gà
1.4.10. Miễn dịch chống bệnh cúm gia cầm
1.5. Dịch tễ học bệnh cúm gia cầm
1.5.1. Phân bố dịch
1.5.2. Động vật cảm nhiễm
1.5.3. Động vật mang virus
1.5.4. Sự truyền lây
1.5.5. Sức đề kháng của virus cúm
1.5.6. Mùa vụ phát bệnh
1.6. Triệu chứng, bệnh tích của bệnh cúm gia cầm
1.6.1. Triệu chứng lâm sàng của bệnh cúm gia cầm
1.6.2. Bệnh tích đại thể của bệnh cúm gia cầm
1.6.3. Bệnh tích vi thể
1.7. Chẩn đoán bệnh
1.8. Kiểm soát bệnh
1.9. Vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm
1.10. Nghiên cứu trong nước về bệnh cúm gia cầm
Chương 2. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung
2.1.1. Một số đặc điểm của bệnh cúm gia cầm ở tỉnh Phú Thọ
2.1.2. Hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin NAVET - VIFLUVAC cho đàn gia cầm năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2.2. Vật liệu
2.2.1. Đối tượng kiểm tra
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.2.3. Thời gian
2.2.4. Vắc xin
2.2.5. Các hoá chất dùng trong xét nghiệm
2.2.6. Các trang thiết bị và cơ sở vật chất
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1.Điều tra một số chỉ tiêu liên quan đến chăn nuôi và dịch cúm gia cầm của tỉnh Phú Thọ
2.3.2. Giám sát một số chỉ tiêu của đàn gia cầm sau tiêm phòng vắc xin H5N1 tại tỉnh Phú Thọ
Chương 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cúm gia cầm ở tỉnh Phú Thọ
3.1.1. Tình hình bệnh cúm gia cầm từ cuối năm 2003 đến năm 2014
3.1.2. Biến động tỷ lệ bệnh cúm gia cầm theo mùa
3.1.3. Biến động tỷ lệ bệnh cúm gia cầm theo loại gia cầm
3.1.4. Biến động tỷ lệ mắc bệnh theo phương thức chăn nuôi
3.1.5. Biến động tỷ lệ mắc bệnh cúm theo quy mô đàn gia cầm
3.2. Sự đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của đàn gà, vịt được tiêm vắc xin năm 2013 tại tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Kết quả tiêm phòng vắc xin cúm cho đàn gia cầm của tỉnh Phú Thọ năm 2013
3.2.2. Kết quả giám sát lâm sàng trên đàn gia cầm sau khi tiêm phòng vắc xin
3.2.3. Giám sát huyết thanh học của đàn gà sau khi được tiêm phòng vắc xin
3.2.4. Khảo sát đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của vịt được tiêm vắc xin H5N1 NAVET-VIFLUVAC tại Phú Thọ năm 2013
3.2.4.3. Đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của đàn vịt thí nghiệm sau tiêm vắc xin H5N1
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan