[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng bã dong riềng làm thức ăn nuôi lợn thịt


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng bã dong riềng làm thức ăn nuôi lợn thịt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. Mục tiêu đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái quát tình hình sản xuất và chế biến dong riềng ở phía Bắc Việt Nam
1.1.2. Thành phần hóa học của bã củ quả nói chung, bã dong riềng nói riêng trong chăn nuôi
1.1.3. Các phương pháp xử lý, chế biến, bảo quản thức ăn phế phụ phẩm cho gia súc và cơ sở khoa học của chúng
1.1.4. Một số vấn đề liên quan đến giống lợn dùng trong thí nghiệm
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3 Thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp khảo sát tiềm năng nguồn bã thải dong riềng
2.3.2. Phương pháp chế biến bã dong riềng
2.3.3. Phương pháp thí nghiệm xác định hiệu quả thử nghiệm của việc sử dụng bã dong riềng ủ trong khẩu phần ăn nuôi lợn thịt
2.4. Các chỉ tiêu theo dõi thí nghiệm
2.4.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng
2.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi về thức ăn
2.4.3. Phương pháp mổ khảo sát và đánh giá năng suất thịt
2.4.4. Phương pháp xác định thành phần dinh dưỡng, phân tích mẫu
2.4.5. Hạch toán hiệu quả kinh tế
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả điều tra tình hình sản xuất và chế biến dong riềng tại tỉnh Bắc Kạn năm 2013
3.2. Kết quả thí nghiệm xác định công thức chế biến bã dong riềng thích hợp
3.2.1. Thành phần hóa học của các công thức chế biến bã dong riềng
3.2.2. Biến đổi về cảm quan của bã dong riềng ủ
3.3. Kết quả về khả năng sinh trưởng của lợn lai F1 (♂ Pietrain x ♀ Móng cái) có sử dụng bã dong trong khẩu phần.
3.3.1. Sinh trưởng tích lũy
3.3.2. Sinh trưởng tuyệt đối
3.3.3. Khả năng thu nhận thức ăn của lợn thí nghiệm
3.3.4. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng
3.3.5. Kết quả mổ khảo sát đánh giá năng suất, chất lượng của lợn thí nghiệm
3.4. Hạch toán hiệu quả kinh tế
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan