[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp đo kích thước áo thun bằng xử lý ảnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp đo kích thước áo thun bằng xử lý ảnh
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây (File nén)
File thuyết trình Down tại đây or Down tại đây
MỤC LỤC
Chương 1: MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu 
1.2. Tình hình dệt may trong nước           
1.3. Lý do chọn đề tài
1.4. Mục tiêu, nhiệm vụ và giới hạn của đề tài
1.4.1. Mục tiêu         
1.4.2. Nhiệm vụ
1.4.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực hiện của đề tài
1.4.4. Giới hạn đề tài
Chương 2: TỔNG QUAN
2.1. Tổng quan về áo thun và một số tiêu chuẩn kích thước
2.1.1. Đặc điểm chung về áo thun
2.1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đế sai số áo
2.2. Quy trình sản xuất áo thun
2.2.1. Trải vải           
2.2.2. Cắt vải
2.2.3. In áo, thiêu áo
2.2.4. May áo
2.2.5. Kiểm tra
2.2.6. Hoàn thiện thành phẩm
2.3. Quá trình kiểm tra kích thước áo thun
2.3.1. Kích thước cổ áo
2.3.2. Từ vai đến vai           
2.3.3. Chiều dài tay 
2.3.4.  Chiều rộng tay         
2.3.5. Chiều dài ngực áo     
2.3.6. Kích thước đuôi áo
2.3.7. Kích thước thân áo   
2.3.8. Các vấn đề còn tồn tại         
2.4. Các vấn đề cần đề cập tập trung giải quyết của đề tài
Chương 3: GIẢI THUẬT XỬ LÝ ẢNH
3.1. Giới thiệu          
3.2. Cơ sở lý thuyết 
3.3. Giới thiệu về ảnh số    
3.4. Cân chỉnh camera        
3.5. Hệ số cân chỉnh camera
3.6. Giải thuật xử lý ảnh
3.6.1. Ảnh xám
3.6.2. Nhị phân hóa ảnh     
3.7. Trích vùng chứa áo      
3.7.1. Biên của ảnh 
3.7.2. Làm nổi biên 
3.7.3. Kỹ thuật tách biên    
3.7.3.1. Phương pháp Gradient      
3.7.3.2. Phương  pháp canny
3.8. Dò biên dựa theo Canny
3.8.1. Sử dụng các ngưỡng để tìm ra đường biên
3.8.2. Thuật toán Otsu Thresholding
3.8.3. Tìm các cặp điểm
3.8.3.1. Thuật toán tìm chiều dài áo
3.8.3.2. Thuật toán tìm chiều dài tay áo
3.8.3.3. Thuật toán tìm kích thước đuôi áo
3.8.3.4. Thuật toán tìm kích thước vai áo
3.8.3.5. Thuật toán tìm kích thước cổ áo
3.8.3.6. Thuật toán tìm kích thước ngực áo
Chương 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
4.1. Mô hình thực nghiệm  
4.2. Lưu đồ hoạt động của mô hình
4.3. Đánh giá kết quả
4.3.1. Chiều dài thân áo     
4.3.2. Chiều rộng ngực
4.3.3. Tay áo
4.3.4. Đo vai áo
4.3.5. Đo cổ áo
4.3.6. Đo đuôi áo
Chương 5: KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan