[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Đặc điểm giải phẫu - sinh cơ học vùng thắt lưng
1.2. Lâm sàng, cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
1.3. Chẩn đoán thoát vị đĩa đệm
1.4. Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
1.5. Điều trị kéo giãn CSTL bằng máy TM 400
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.5. Vật liệu nghiên cứu
2.6. Xử lý số liệu
2.7. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận sàng của đối tượng nghiên cứu
3.3. Đánh giá kết quả điều trị
Chương 4. BÀN LUẬN, KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
4.3. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau CSTL do TVĐĐ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan