[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bài giảng địa lý địa phương ở trường phổ thông tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bài giảng địa lý địa phương ở trường phổ thông tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Kiến thức địa lí địa phương trong chương trình địa lí trường phổ thông ở nước ta
1.2. Vai trò của kiến thức ĐLĐP trong dạy học Địa lí
1.3. Đổi mới phương pháp dạy học và TK BG Địa lí
1.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh
1.3.2. Đổi mới các PPDH vào thiết kế bài giảng Địa lí địa phương
1.4.1. Giảng dạy ĐLĐP ở trên lớp
1.4.2. Giảng dạy ĐLĐP ở ngoài lớp
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
2.1. Điểm khác biệt giữa nội dung ĐLĐP trong chương trình Địa lí lớp 8, 9 và lớp 12
2.2. Một số đặc điểm dạy và học nói chung của giáo viên và học sinh phổ thông của tỉnh Tuyên Quang
2.3. Thực trạng dạy và học ĐLĐP của GV và HS ở các trường phổ thông tỉnh Tuyên Quang
Chương 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG
2.1. Cở sở để thiết kế bài giảng Địa lí tỉnh Tuyên Quang
2.1.1. Dựa vào chương trình và SGK Địa lí
2.1.2. Dựa vào mục đích yêu cầu của bài học
2.1.3. Dựa vào đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh
2.1.4. Vốn kiến thức của học sinh khi học ĐLĐP
2.1.5. Trình độ chuyên môn, sư phạm của giáo viên
2.1.6. Điều kiện trường lớp, cơ sở vật chất kĩ thuật
2.2. Khái quát nội dung địa lí địa phương tỉnh Tuyên Quang
2.2.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
2.2.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.2.2.1. Địa hình
2.2.3. Điều kiện kinh tế xã hội
2.2.4. Hiện Trạng phát triển kinh tế
2.2.5. Vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường
2.2.6. Phương hướng phát triển kinh tế
2.3. Các nguồn tài liệu thu thập kiến thức ĐLĐP tỉnh Tuyên Quang phục vụ việc thiết kế bài giảng ĐLĐP ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
2.4. Một số phương án TKBG địa lí địa phương lớp 8, 9 và 12 tỉnh Tuyên Quang
2.4.1. Đặc điểm chung của các bài địa lí địa phương
2.4.2. Thiết kế bài giảng theo tiến trình tổ chức các hoạt động
2.4.3. Thiết kế bài giảng theo hình thức thảo luận
2.4.4. Thiết kế bài giảng có sử dụng các phương tiện và thiết bị kĩ thuật dạy học hiện đại (Power poit và các phần mềm Địa lí)
2.5. Giới thiệu một số bản TKBG dạy học Địa lí địa phương tỉnh Tuyên Quang cho học sinh lớp 8, 9 và 12
2.5.1. TKBG Địa lí địa phương lớp 8
2.5.2. TKBG Địa lí địa phương lớp 9 - THCS
2.5.3. TKBG Địa lí địa phương lớp 12
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc của thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.1.3. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm
3.2. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.2.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.2.3. Giáo án thực nghiệm
3.3. Kết quả thực nghiệm
3.3.1. Kết quả các bài kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng bài 44 - Thực hành: Tìm hiểu địa phương (lớp 8)
3.3.2. Kết quả các bài kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng bài 41: Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên tỉnh Tuyên Quang (lớp 9)
3.3.2. Kết quả các bài kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng bài 45 - tiết 50: Tìm hiểu địa lí tỉnh Tuyên Quang - Xây dựng bản tổng hợp về địa lí tỉnh Tuyên Quang (lớp 12- ban cơ bản)
KẾT LUẬN
TÀI KIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan