[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 10 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 10 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. HĐ nhận thức trong dạy học môn toán
1.2. Các dạng hoạt động nhận thức chủ yếu của học sinh
1.3. Các hướng tổ chức HĐ nhận thức trong dạy học môn toán
1.4. Thực trạng về việc tổ chức HĐ nhận thức trong dạy học môn toán ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1.5. Ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ các HĐ nhận thức trong dạy học môn toán ở trường THPT
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM GEOGEBRA
1. Khai thức phần mềm GeoGebra để hỗ trợ hoạt động nhận thức trong dạy học bộ môn Toán
2. Thiết kế một số hoạt động với GeoGebra
2.1. Hoạt động dựng hình
2.2. Thiết kế hoạt động nhận thức với GeoGebra
2.3. Thiết kế bài giảng với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra
CHƯƠNG III. THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích
3.2. Đối tượng và thời gian TNSP
3.3. Nhiệm vụ TNSP
3.4. Phương pháp TNSP
3.5. Kết quả TNSP
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan