[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy đọc - hiểu truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải (SGK Ngữ văn 12, tập 2) theo hướng kết hợp cảm hứng ngợi ca và cảm hứng phê phán

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy đọc - hiểu truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải (SGK Ngữ văn 12, tập 2) theo hướng kết hợp cảm hứng ngợi ca và cảm hứng phê phán
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Khái lược chung về lý thuyết đọc - hiểu.
1.1.1. “Đọc” và “hiểu” theo lý luận dạy học hiện đại.
1.1.2 Đọc - hiểu văn bản văn chương.
1.1.2.1 Khái niệm đọc - hiểu.
1.1.2.2 Đặc điểm của đọc - hiểu văn bản văn chương.
1.1.2.3 Vai trò của đọc - hiểu văn bản văn chương.
1.1.2.4 Yêu cầu của việc đọc - hiểu văn bản văn chương.
1.1.2.5 Kĩ thuật đọc - hiểu
1.2.1 Khái niệm cảm hứng sáng tác của nhà văn.
1.2.2 Cảm hứng ngợi ca và cảm hứng phê phán trong sáng tác văn học.
1.2.2.1 Cảm hứng ngợi ca
1.2.2.2 Cảm hứng phê phán
1.2.2.3 Sự kết hợp cảm hứng ngợi ca và cảm hứng phê phán trong sáng tác tác phẩm văn chương nói chung và dạy đọc - hiểu tác phẩm “Một người Hà Nội” nói riêng.
1.2.3 Cảm hứng sáng tác và quan niệm nghệ thuật của nhà văn.
Chương 2: “MỘT NGƯỜI HÀ NỘI” – TÁC PHẨM ĐA NGHĨA THEO CÁCH KHÁM PHÁ ĐA DIỆN CON NGƯỜI
2.1 Sự chuyển biến trong quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Khải qua hai giai đoạn sáng tác.
2.1.1 Từ 1955-1975.
2.1.1.1 Khẳng định và ngợi ca những con người trong thời kì mới
2.1.1.2 Con người với những mặt trái trong con mắt Nguyễn Khải.
2.1.2 Sau 1975.
2.1.2.1 Sự phát hiện những vấn đề nhân sinh mang nội dung triết lý sâu sắc trong các tác phẩm của Nguyễn Khải.
2.1.2.2 Tính đối thoại nhiều chiều trong tác phẩm của Nguyễn Khải
2.2 Ngợi ca và phê phán trong tác phẩm “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải.
2.2.1 “Một người Hà Nội” – con người mang vẻ đẹp của đất kinh kì
2.2.2 Cảm hứng phê phán trong “Một người Hà Nội”.
Chương 3: THIẾT KẾ THỂ NGHIỆM
3.1 Thực trạng việc dạy học tác phẩm “Một người Hà Nội” ở trường THPT hiện nay.
3.1.1 Những khó khăn và thuận lợi trong dạy học tác phẩm “Một người Hà Nội” hiện nay.
3.1.1.1 Đối với giáo viên.
3.1.1.2 Đối tượng học sinh
3.1.2 Ý kiến đánh giá của giáo viên và học sinh về tác phẩm “Một người Hà Nội”
3.1.2.1 Đánh giá chung về tác phẩm
3.1.2.2 Những đánh giá mang tính thực tiễn
3.1.3 Thực trạng dạy và học tác phẩm “Một người Hà Nội” ở trường THPT hiện nay.
3.2 Thiết kế thể nghiệm.
3.2.1 Mục đích của thiết kế
3.2.2 Thiết kế giáo án “Một người Hà Nội”.
3.2.3 Giải thích thiết kế
3.2.4 Hướng dẫn thực hiện thiết kế
C. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan