[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học giới hạn ở lớp 11 THPT theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học giới hạn ở lớp 11 THPT theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Tính tích cực của học sinh khi học môn toán
1.1.1. Quan niệm về tính tích cực
1.1.2. Những cấp độ khác nhau của tính tích cực
1.1.3. Những biểu hiện của tính tích cực
1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực
1.1.5. Sự cần thiết phải phát huy tính tích cực học tập của học sinh
1.2. Thực tế dạy học giới hạn ở trường THPT
1.2.1 Thuận lợi
1.2.2 Khó khăn
1.2.3 Những sai lầm thường mắc phải của học sinh
Chương 2. DẠY HỌC GIỚI HẠN LỚP 11 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
2.1 Mục tiêu dạy học giới hạn lớp 11 THPT
2.2. Những tình huống điển hình trong dạy học giới hạn
2.2.1. Dạy học khái niệm
2.2.2. Dạy học định lý
2.2.3. Dạy học quy tắc
2.2.4. Dạy học bài tập
2.3 Một số biện pháp nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh
2.3.1 Tổ chức cho học sinh đa dạng hoạt động trong học tập
2.3.2. Truyền thụ tri thức phương pháp qua
2.3.3.Kết hợp nhiều phương pháp trong giờ dạy
2.3.4. Khai thác và sử dụng phương tiện hợp lý có hiệu quả
2.3.5. Kiểm tra đánh giá
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Tổ chức thực nghiệm
3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.5. Kết luận chung về thực nghiệm

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan