[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hướng dẫn học sinh phân tích giá trị nhân văn trong dạy học đoạn trích hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, SGK Ngữ văn 12 tập 2 bộ Cơ bản

[/kythuat]
[tomtat]
Hướng dẫn học sinh phân tích giá trị nhân văn trong dạy học đoạn trích hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, SGK Ngữ văn 12 tập 2 bộ Cơ bản
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. DẠY HỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC “HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT” CỦA LƯU QUANG VŨ TRONG TRƯỜNG THPT
1.1. Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch tài hoa
1.2. “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” - vở kịch với những trăn trở về lẽ sống, lẽ làm người
1.3. Thực trạng dạy học đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” những năm gần đây
1.3.1. Những khó khăn và thuận lợi khi dạy học đoạn trích
1.3.2. Đối tượng khảo sát, kết quả và phân tích kết quả khảo sát
1.3.3. Tài liệu khảo sát
1.3.4. Nguyên nhân của thực trạng dạy học đoạn trích
1.3.5. Hướng khắc phục tình trạng bất cập hiện nay trong dạy học đoạn trích
Chương 2. “HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT” – SỰ KHAO KHÁT CUỘC SỐNG ĐÍCH THỰC CỦA CON NGƯỜI
2.1. Khái niệm kịch
2.2. Nét đặc sắc trong kịch bản văn học “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”
2.2.1. Mâu thuẫn phức tạp và xung đột quyết liệt
2.2.2. Ngôn ngữ đối thoại đầy dục vọng và có tính dự báo
2.2.3. Nhân vật hành động - nét đặc thù của kịch
2.2.4. Cốt truyện đậm chất dân gian và tinh thần hiện đại
2.3. Giá trị nhân văn – Nét điển hình của đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”
2.3.1. Hoạt động đọc
2.3.2. Giá trị hiện thực của đoạn trích
2.3.3. Giá trị nhân văn của đoạn trích
2.4. Những bài học làm người xuất phát từ giá trị nhân văn của đoạn trích
Chương 3. THỂ NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Thiết kế giáo án thể nghiệm
3.1.1. Mục đích thiết kế
3.1.2. Nội dung thiết kế
3.1.3. Ý nghĩa giáo án thể nghiệm
3.1.4. Hình thức đánh giá thiết kế thể nghiệm
3.1.5. Thiết kế thể nghiệm
3.1.6. Giải thích thiết kế thể nghiệm
3.1.7. Hướng dẫn thực hiện thiết kế thể nghiệm
3.1.8. Tự đánh giá thiết kế thể nghiệm
3.2. Thể nghiệm Sư phạm
3.2.1. Mục đích, ý nghĩa của thể nghiệm sư phạm
3.2.2. Đối tượng và địa bàn thể nghiệm
3.2.3. Phương pháp tiến hành thể nghiệm
3.2.4. Nội dung thể nghiệm
3.2.5. Đánh giá kết quả thể nghiệm
3.2.6. Kết luận chung về quá trình thể nghiệm
KẾT LUẬN
THƯ MỤC THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan