[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kỹ thuật tách chiết Silumarin từ hạt kế sữa và axit Amin từ đậu tương làm nguyên liệu cho thực phẩm chức năng tăng cường chức năng gan

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kỹ thuật tách chiết Silumarin từ hạt kế sữa và axit Amin từ đậu tương làm nguyên liệu cho thực phẩm chức năng tăng cường chức năng gan
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về silymarin.
1.2. Tổng quan về protein đậu tượng.
Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu.
2.2. Phương pháp.
Chương 3: KẾT QUẢ
3.1. Xây dựng quy trình chiết xuất silymarin.
3.2. Nghiên cứu khả năng thủy phân protein bằng chế phẩm enzyme.
3.3. Nghiên cứu quy trình thủy phân thu nhận axit amin tự do từ protein đậu tượng.
3.4. Một số đặc tính sinh học của chế phẩm chứa sylimarin.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan