[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ngôn từ nghệ thuật trong xình ca cao lan

[/kythuat]
[tomtat]
Ngôn từ nghệ thuật trong xình ca cao lan
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí thuyết
1.2. Cơ sở thực tiễn
Chương 2: NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT CỦA XÌNH CA XÉT VỀ MẶT HÌNH THỨC
2.1. Kết cấu xình ca
2.2. Thể, vần và nhịp điệu trong xình ca
Chương 3: NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT XÌNH CA XÉT VỀ MẶT NỘI DUNG
3.1. Các biện pháp tu từ thường gặp trong xình ca
3.2. Sự thể hiện thời gian, không gian nghệ thuật và một vài biểu tượng thường gặp qua ngôn từ xình ca
KẾT LUẬN
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan