[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phong Lê với quá trình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Phong Lê với quá trình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: PHONG LÊ VỚI QUÁ TRÌNH 30 NĂM NGHIÊN CỨU VỀ THƠ VĂN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỔ CHÍ MINH.
1.1. Con người và sự nghiệp nghiên cứu phê bình văn học của Phong Lê.
1.2. Quá trình 30 năm nghiên cứu về thơ văn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh của Phong Lê.
Chương 2: CÁCH TIẾP CẬN THƠ VĂN NGUYỄN ÁI QUỐC- HỒ CHÍ MINH CỦA NHÀ NCPB PHONG LÊ.
2.1. Phong Lê với việc khẳng định vai trò của tác gia Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong nền văn học Việt Nam hiện đại thế kỷ XX.
2.1.1. Vai trò quan trọng của tác gia Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh với tư cách “người giải quyết những so le lịch sử”.
2.1.2. Khẳng định vai trò “người khai sáng” nền văn học Việt Nam hiện đại đầu thế kỷ XX.
2.2. Phong Lê với khám phá “tâm hồn nghệ sĩ đích thực” trong con người Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh.
2.2.1. Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh - một tâm hồn nghệ sĩ bẩm sinh.
2.2.2. Cuộc hành trình Chân - Thiện - Mỹ của người nghệ sĩ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
2.2.3. Phong Lê với việc tìm hiểu phong cách thơ văn của Bác.
2.2.4. Thơ văn của Bác – “Thế giới không cùng cho những khám phá”.
Chương 3: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN  CỨU THƠ VĂN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH CỦA PHONG LÊ.
3.1. Phong Lê với việc đặt đối tượng nghiên cứu trong một tổng thể thống nhất của các mối quan hệ phong phú và phức tạp.
3.2. Khái quát hoá - một đặc điểm nổi bật trong phương pháp NCPB của Phong Lê.
3.3. Phát hiện những nét đặc sắc trong nghệ thuật thơ văn Bác Hồ của Phong Lê.
3.4 Một năng lực nghiên cứu dồi dào và những trang viết ngập tràn cảm xúc.
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan