[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương I, II - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao)

[/kythuat]
[tomtat]
Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương I, II - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG VIỆC DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP BẰNG PPVT
1.1 Lý luận về dạy học giải bài tập toán
1.1.1 Mục đích, vai trò, ý nghĩa của bài tập toán trong trường phổ thông
1.1.2 Vị trí và chức năng của bài tập toán
1.1.3 Dạy học phương pháp giải bài toán
1.1.4 Bồi dưỡng năng lực giải toán
1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh
1.2.1 Kỹ năng
1.2.2 Kỹ năng giải toán
1.2.3 Đặc điểm của kỹ năng
1.2.4 Sự hình thành kỹ năng
1.2.5 Một số kỹ năng cơ bản trong quy trình giải bài toán bằng phương pháp véctơ
1.2.5.1 Diễn đạt quan hệ hình học bằng ngôn ngữ véc tơ
1.2.5.2 Phân tích 1 véc tơ thành một tổ hợp véctơ
1.2.5.3 Kỹ năng biết cách ghép 1 số véctơ trong 1 tổ hợp véctơ
1.2.5.4 Biết khái quát hóa 1 số những kết quả để vận dụng vào bài toán tổng quát hơn
1.3 Nội dung chương trình HH10-SGK nâng cao
1.3.1 Nhiệm vụ của HH10-SGK nâng cao
1.3.2 Những chú ý khi giảng dạy HH10-SGK nâng cao
1.3.3 Mục đích yêu cầu của PPVT trong chương trình HH10- SGK nâng cao
1.4 Những khó khăn sai lầm của học sinh lớp 10 khi giải toán hình học phẳng bằng PPVT
1.4.1 Những điều cần lưu ý khi giảng dạy véctơ trong HH10-SGK nâng cao
1.4.2 Những khó khăn sai lầm của học sinh lớp 10 khi giải toán hình học phẳng bằng PPVT
1.5 Kết luận chương 1
Chương 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN BẰNG PPVT
2.1 Những kiến thức cơ bản về véctơ trong chương trình HH10-SGK nâng cao
2.2 Quy trình bốn bước giải bài toán hình học bằng PPVT
2.3 Hệ thống bài tập
2.3.1 Những kiến thức bổ trợ để xây dựng hệ thống bài tập
2.3.2 Những dụng ý sư phạm khi xây dựng hệ thống bài tập
2.3.3 Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
2.3.4 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc
2.3.5 Chứng minh đẳng thức véctơ
2.3.6 Các bài toán tìm tập hợp điểm
2.3.7 Ứng dụng của véctơ vào đại số
2.4 Kết luận chương 2
Chương 3. THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 Mục đích thử nghiệm sư phạm
3.2 Nội dung thử nghiệm
3.3 Tổ chức thử nghiệm
3.3.1 Chọn lớp thử nghiệm
3.3.2 Tiến trình thử nghiệm
3.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm
3.5 Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan