[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trang phục cổ truyền của người phụ nữ dân tộc Thái huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Trang phục cổ truyền của người phụ nữ dân tộc Thái huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN THƯỜNG XUÂN (THANH HOÁ)
1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên - xã hội
1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.1.2. Điều kiện xã hội
1.2. Dân số, tên gọi, ngôn ngữ và chữ viết của người Thái Thường Xuân (Thanh Hoá)
1.2.1. Dân số
1.2.2. Tên gọi
1.2.3. Ngôn ngữ và chữ viết
1.3. Một số nét văn hoá tiêu biểu của người Thái Thường Xuân (Thanh Hoá)
1.3.1. Khặp Thái
1.3.2. Các lễ hội
Chương 2: TRANG PHỤC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ DÂN TỘC THÁI HUYỆN THƯỜNG XUÂN (THANH HOÁ) TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
2.1. Quan niệm về trang phục
2.1.1. Quan niệm
2.1.2. Các thành tố trang phục của người phụ nữ.
2.2. Quá trình sản xuất trang phục
2.2.1. Chọn đất trồng bông.
2.2.2. Chế biến bông
2.2.3. Công cụ - kỹ thuật cắt, may, thêu
2.2.4. Vai trò của người phụ nữ trong sản xuất trang phục
2.3. Trang phục của phụ nữ dân tộc Thái Thường Xuân trong đời sống xã hội
2.3.1. Trang phục trong sinh hoạt thường ngày
2.3.2. Trang phục trong hội hè, lễ tết
2.3.3. Trang phục trong hôn nhân
2.3.4. Trang phục trong tang lễ
2.4. Những biến đổi trong trang phục của người Thường Xuân (Thanh Hoá)
2.4.1.Thời kỳ trước năm 1945
2.4.2. Thời kỳ sau năm 1945
2.4.3. Thời kỳ từ năm 1975 đến nay
Chương 3: ĐẶC TRƯNG NGHỆ THUẬT TRONG TRANG PHỤC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ THÁI THƯỜNG XUÂN
3.1. Nghệ thuật tạo hình và trình bày hoa văn, mầu sắc trên trang phục
3.1.1. Truyền thuyết về nghề thêu dệt của dân tộc Thái
3.1.2. Khăn piêu
3.1.3. Nghệ thuật trang trí trên váy
3.1.4. Mô típ hoa văn tả thực và hoa văn cách điệu trên váy Thái
3.2. Trang phục của dân tộc Thái trong dân ca và văn học dân gian
3.2.1. Trang phục trong dân ca
3.1.2. Trang phục trong văn học dân gian
3.3. Hoa văn trên trang sức
3.3.1. Vòng tay
3.3.2. Vòng cổ
3.3.3. Hoa tai
3.4. Trang phục của phụ nữ dân tộc Thái Thanh Hoá trong cái nhìn so sánh với trang phục của phụ nữ dân tộc Thái Tây Bắc.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan