[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Từ ngữ chỉ thời gian trong ca dao về tình yêu đôi lứa

[/kythuat]
[tomtat]
Từ ngữ chỉ thời gian trong ca dao về tình yêu đôi lứa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm thời gian
1.1.1. Các quan niệm về thời gian
1.1.2. Thời gian trong nghệ thuật
1.2. Sơ lược về từ và ngữ
1.2.1. Về khái niệm từ, ngữ
1.2.2. Từ ngữ chỉ thời gian
1.3. Ca dao và ca dao về tình yêu đôi lứa
1.3.1. Khái niệm ca dao
1.3.2. Ca dao về tình yêu đôi lứa
1.4. Tiểu kết
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA TỪ NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG CA DAO VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA
2.1. Đặc điểm nguồn gốc và cấu tạo
2.1.1. Về nguồn gốc
2.1.2. Về cấu tạo
2.2. Đặc điểm ngữ pháp
2.2.1. Về từ loại
2.2.2. Về Khả năng kết hợp
2.2.3. Về khả năng tham gia vào các thành phần câu
2.3. Một số cấu trúc thường gặp có sự tham gia của từ ngữ chỉ thời gian
2.3.1. Cấu trúc lặp
2.3.2. Cấu trúc so sánh
2.3.3. Cấu trúc đối
2.4. Tiểu kết
Chương 3: ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG CA DAO VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA
3.1. Thời gian liên quan đến cảnh quan tự nhiên trong ca dao về tình yêu đôi lứa
3.1.1. Thời gian xác định
3.1.2. Thời gian không xác định
3.2. Thời gian hiện tại hay thời gian diễn xướng
3.3. Thời gian tâm lý
3.3.1. Thời gian gợi liên tưởng đến giai đoạn tỏ tình
3.3.2. Thời gian gợi liên tưởng đến giai đoạn tình yêu
3.3.3. Thời gian gợi liên tưởng đến những lời thề nguyền
3.3.4. Thời gian gợi liên tưởng đến sự hận tình
3.4. Tiểu kết
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan