[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công phá đề thi quốc gia môn Hóa


[/kythuat]
[tomtat]
Công phá đề thi quốc gia môn Hóa học - LOVEBOOK
MỤC LỤC
Cuốn sách được chia làm các phần sau:
Lời cảm ơn.
Lời mở đầu.
Hướng dẫn sử dụng sách.
PHẦN 1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA
·        Phương pháp số đếm.
·        Phương pháp trung bình.
·        Phương pháp bảo toàn khối lượng.
·        Phương pháp bảo toàn electron (Cơ bản và mở rộng).
PHẦN 2. MỘT SỐ DẠNG BÀI KHÓ
Chuyên đề 1: Viết đồng phân của hợp chất hữu cơ.
Chuyên đề 2: Sự điện phân.
Bài toán 1: Al, Zn và hợp chất của Al, Zn tác dụng với dung dịch kiềm.
Bài toán 2: Bài toán sục khí CO2 vào dung dịch chứa OH-và Ca2+.
Bài toán 3: Nhỏ dung dịch H+ và dung dịch chứa HCO3- và CO3-.
Bài toán 4: Bài toán về tốc độ phản ứng.
Bài toán 5: Bài toán về cân bằng hóa học.
PHẦN 3. MỘT SỐ MẸO GIẢI HÓA.
Mẹo số 1: Phương pháp chặn hai đầu.
Mẹo số 2: Sử dụng phương trình phản ứng.
Mẹo số 3: Sử dụng công thức nCO2 - nH2O = (a - 1)nX.
Phục lục phần 3: Một số phương pháp viết phương trình hóa học.
PHẦN 4. TỔNG HỢP LÍ THUYẾT.
·        Hóa vô cơ.
·        Hóa hữu cơ.
·        Đại cương kim loại và dãy điện hóa.
PHẦN 5. ĐỀ TỰ LUYỆN.
>>> Kinh nghiệm và tiểu xảo giải nhanh đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học – Nguyễn Anh Phong
[/tomtat]

Bài viết liên quan