[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy
MỤC LỤC
PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I DẪN NHẬP
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.4 TẦM QUAN TRỌNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI
1.5 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG II GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
2.1 KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG MPS
2.2 GIỚI THIỆ HỆ THỐNG MPS CỦA FESTO
2.3.1 Trạm gia công :
2.3.2 Trạm phân loại
2.4 CHỨC NĂNG VÀ SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
2.4.1 Nguyên lý hoạt động của hệ thống.
2.4.2 Chức năng – Sơ đồ hoạt động của hệ thống.
2.4.2.1 Trạm 1 – Trạm gia công dập nắp
2.4.2.2 Trạm 2 – Trạm phân loại sản phẩm
PHẦN II THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH
CHƯƠNG I THIẾT KẾ CƠ KHÍ
1.1 TRẠM 1 – TRẠM GIA CÔNG
1.1.1 Thiết kế cụm vận chuyển phôi
1.1.2 Thiết kế cụm gia công
1.2 TRẠM 2 – TRẠM PHÂN LOẠI
1.2.1 Thiết kế băng tải.
1.2.2 Máng trượt chứa sản phẩm
CHƯƠNG II THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN - KHÍ NÉN VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
2.1 SƠ LƯỢC VỀ PLC S7-200 CỦA SIEMENS
2.1.1 Gới thiệu chung
2.1.2 Hình dáng bên ngoài và cấu trúc phần cứng
2.1.2.1 Hình dáng và cấu trúc bên ngoài
2.1.2.2 cấu trúc phần cứng
2.1.3 Cấu trúc bộ nhớ và giao diện làm việc
2.1.3.1 Cấu trúc bộ nhớ:
2.1.3.2 Giao diện làm việc
2.2 THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN - KHÍ NÉN CHO TRẠM 1
2.2.1 Lựa chọn thiết bị cho 2 trạm.
2.2.2 Thiết kế phần khí nén cho hai trạm
2.2.3 Thiết kế mạch điện cho hai trạm
2.2.4 Lưu đồ điều khiển
2.3 LẬP TRÌNH CHO HỆ THỐNG
2.3.1 Lập trình cho trạm 1
2.3.2 Lập trình cho trạm 2
2.3.3 Khái quát về giám sát điều khiển SCADA
KẾT LUẬN

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan