[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chế tạo thiết bị tạo áp suất làm việc đến 600 bar

[/kythuat]
[tomtat]
Chế tạo thiết bị tạo áp suất làm việc đến 600 bar
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
II. LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
III. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN
1.Triển khai mua sắm các trang thiết bị công nghệ, thiết bị thử nghiệm đo lường phục vụ cho Dự án.
2.Đào tạo cán bộ công nghệ và công nhân lắp ráp, hiệu chỉnh thiết bị tạo áp suất.
3.Triển khai hoàn thiện công nghệ.
3.1 Hoàn thiện công nghệ gia công giá đỡ nhiều vấu.
3.2 Hoàn thiện công nghệ gia công chế tạo gioăng pittông cao áp, gioăng da làm kín van
3.3 Hoàn thiện công nghệ gia công chế tạo phớt cao su chịu dầu, chịu áp suất.
3.4 Hoàn thiện công nghệ gia công trục van côn.
3.5 Hoàn thiện công nghệ gia công chế tạo pittông cao áp.
3.6 Hoàn thiện công nghệ gia công chế tạo hệ xilanh thuỷ lực thấp áp.
4.Triển khai các hợp đồng gia công các sản phẩm chi tiết của Thiết bị tạo áp suất trên cơ sở hệ thống quy trình công nghệ đã xây dựng.
5.Triển khai xây dựng dây chuyền lắp ráp sản phẩm Thiết bị tạo áp suất tại Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
6.Tiến hành thử nghiệm xuất xưởng tại Trung tâm Đo lường và kiểm tra đánh giá thử nghiệm Thiết bị tạo áp suất tại Trung tâm Đo lường Việt Nam (VMI).
VI. NHỮNG KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
1. Sản phẩm Thiết bị tạo áp suất TBTA-600.
2. Tập hồ sơ bản vẽ Thiết kế Thiết bị tạo áp suất làm việc đến 600 bar.
3. Quy trình công nghệ gia công.
4. Chương trình gia công trên máy CNC.
5. Quy trình công nghệ lắp ráp sản phẩm.
6. Quy trình thử nghiệm sản phẩm.
7. Các kết quả khác.
8. Đánh giá kết quả thu được.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
A. MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
B.CÁC CHI TIẾT HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ
C. BẢNG KÊ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
[/tomtat]

Bài viết liên quan