[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác Z50CD15 dùng để chế tạo khuôn ép thức ăn gia súc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác Z50CD15 dùng để chế tạo khuôn ép thức ăn gia súc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu thép không gỉ máctenxit có chứa Crôm, Molipđen và Vanadi
1.2. Ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim lên cấu trúc và tính chất của thép không gỉ máctenxit
1.3. Nhiệt luyện thép không gỉ máctenxit
1.4. Thép không gỉ máctenxit mác Z50CD15
1.5. Lựa chọn mác thép làm khuôn ép thức ăn gia súc
1.5.1. Công nghệ chế biến thức ăn gia súc
1.5.2. Lựa chọn mác thép làm khuôn ép thức ăn gia súc
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1. Công nghệ sản xuất thép hợp kim mác Z50CD15
3.1.1. Công nghệ luyện thép
3.1.2. Công nghệ tinh luyện
3.1.3. Công nghệ đúc chi tiết
3.1.4. Công nghệ rèn
3.1.5. Công nghệ nhiệt luyện
3.2. Các tính chất của thép Z50CD15
3.2.1. Thành phần hoá học
3.2.2. Tính chất cơ lý
3.2.3. Cấu trúc pha
3.2.4. Tính chống gỉ của thép
3.3. Chế tạo sản phẩm
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
6. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan