[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan chung về thép kết cấu hợp kim
1.1.1 Tổng quan chung
1.1.2 Phân loại thép kết cấu chế tạo máy
1.2 ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim lên tính chất của thép
1.2.1 ảnh hưởng của cacbon
1.2.2 ảnh hưởng của crôm
1.2.3 ảnh hưởng của môlipđen
1.2.4 ảnh hưởng của silic
1.2.5 ảnh hưởng của mangan
1.3 Lựa chọn mác thép làm dụng cụ phẫu thuật
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nội dung nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu
3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1 Công nghệ sản xuất thép SAE4161
3.1.1 Công nghệ nấu luyện
3.1.2 Công nghệ tinh luyện
3.1.3 Công nghệ rèn
3.1.4 Công nghệ nhiệt luyện
3.1.4.1 Công nghệ ủ
3.1.4.2 Công nghệ tôi
3.1.4.3 Công nghệ ram
3.2 Các tính chất của thép SAE4161
3.2.1 Thành phần hóa học
3.2.2 Các tính chất cơ lý
3.2.3 Cấu trúc pha
3.3 Chế tạo thép dụng cụ phẫu thuật
3.4 Dùng thử sản phẩm
4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan