[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá nguy cơ lan truyền sốt rét ở khu dân cư, khu bìa rừng và trong rừng tại tỉnh Ninh Thuận và điều tra thành phần loài Anopheles tại Côn Đào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá nguy cơ lan truyền sốt rét ở khu dân cư, khu bìa rừng và trong rừng tại tỉnh Ninh Thuận và điều tra thành phần loài Anopheles tại Côn Đào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
MỤC LỤC
PHẦN A. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1. KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI.
1.1. Đóng góp mới của đề tài.
1.2. Kết quả cụ thể của đề tài.
1.3. Kết quả đào tạo.
1.4. Hiệu quả đào tạo.
1.5. Các hiệu quả khác.
2. ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI.
3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.
4. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT.
PHẦN B. NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
2. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.
2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài.
3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
4.1. Đặc điểm khí hậu khu vực nghiên cứu.
4.2. Thành phần loài và mật độ các loài Anopheles tại Côn Đảo.
4.3. Thành phần loài và mật độ các loài Anopheles tại Côn Đảo ở các sinh cảnh khác nhau tại Ninh Thuận.
4.4. Hoạt động đốt mồi trong đêm của một số loài véc tơ sốt rét ở khu dân cư và trong rừng tại Ninh Thuận.
4.5. Định loại phức hợp loài Dirus và Minimus bằng kỹ thuật PCR.
4.6. Phân tích ELISA xác định muỗi nhiễm ký sinh trùng sốt rét.
4.7. Chỉ số lan truyền côn trùng ở điểm nghiên cứu tại Ninh Thuận.
5. BÀN LUẬN.
6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan