[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công nghệ thuộc lại, trau chuốt da dây lưng 2 lớp từ da bò thuộc lại, trau chuốt da dây lưng 2 lớp từ da bò thuộc kết hợp Crôm - Syntan để làm mặt hàng dây lưng xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công nghệ thuộc lại, trau chuốt da dây lưng 2 lớp từ da bò thuộc lại, trau chuốt da dây lưng 2 lớp từ da bò thuộc kết hợp Crôm - Syntan để làm mặt hàng dây lưng xuất khẩu
MỤC LỤC
1. LỜI MỞ ĐẦU
2. NỘI DUNG
2.1. Xuất xứ và luận cứ của dự án
2.2. Mục tiêu của dự án
2.3. Lý thuyết và giải pháp hoàn thiện công nghệ
2.3.1. Về độ lỏng mặt
2.3.2. Về sắc màu
2.3.3. Về độ dầy
2.5. Phần thực hiện
2.5.1. Sản xuất thử năm2007
2.5.1.1. Sản xuất thử 7 tháng năm 2007
2.5.1.2. sản xuất thử tháng 8 - 12 năm 2007
2.5.2. sản xuất thử năm 2008
2.5.3. Tổng quan đánh giá kết quả
2.5.4. Về vùng da nguyên liệu
2.5.5. Về mặt kinh tế
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan