[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ mạng nơron phi tuyến tế bào

[/kythuat]
[tomtat]
Hợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ mạng nơron phi tuyến tế bào
MỤC LỤC
1. BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU MẠNG NƠRON TẾ BÀO VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH NHANH TRÊN MẠNG NƠRON TẾ BÀO CNN
1.1. Mở đầu
1.2. Mạng nơron tế bào CNN
1.3. Máy tính vạn năng mạng nơron tế bào CNN – UM
1.4. Công nghệ xử lý ảnh nhanh trên nền mạng CNN
1.4.1. Máy tính xử lý ảnh nhanh CNN Bi – I
1.4.2. Hệ phần mềm phát triển Bi – I
1.4.3. Thư viện xử lý ảnh InstantVision
1.5. Một số phương pháp xử lý theo công nghệ mạng CNN
1.5.1. Thiết kế các mẫu (A, B, z) cho mạng CNN
1.5.2. Mô hình hóa phương trình đạo hàm riêng sử dụng mạng CNN
1.5.3. Mô hình mắt nhân tạo sử dụng mạng CNN
1.5.4. Phương pháp xử lý ảnh vân tay sử dụng mạng CNN
1.6. Khả năng ứng dụng của CNN
1.6.1. Khả năng ứng dụng công nghệ CNN trong công nghiệp và các ngành kinh tế
1.6.2. Nhu cầu và tiềm năng ứng dụng công nghệ CNN cho quốc phòng và an ninh
1.7. Một số kết quả chính về nghiên cứu phát triển công nghệ CNN tại Viện MTA SzTAKI Hungary thời gian gần đây
2. XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH VÀ THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH NHANH CNN PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO
2.1. Mô hình phát tia lửa điện phục vụ cho thí nghiệm thu ảnh tốc độ cao
2.2. Mô hình nhận dạng kiểm tra sản phẩm tốc độ cao phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo
2.3. Thí nghiệm kiểm tra nhanh đai ốc đường sắt sử dụng công nghệ CNN
2.4. Thử nghiệm khả năng thu ảnh nhanh các sự kiện thay đổi đột ngột bằng thí nghiệm nổ bong bóng
3. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM
4. CÁC ẤN PHẨM ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan