[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thông tin trải phổ trong thiết kế chế tạo thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến nhảy tần

[/kythuat]
[tomtat]
Hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thông tin trải phổ trong thiết kế chế tạo thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến nhảy tần
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT TRẢI PHỔ
1.1. Định nghĩa
1.2. Phân loai kỹ thuật trải phổ
1.3. Trải phổ dãy trực tiếp
1.4. Trải phổ nhảy tần
1.5. Khả năng chống nhiễu của tín hiệu trải phổ
1.6. Độ tăng ích xử lý hệ thống của tín hiệu trải phổ
1.7. Truyền dữ liệu trong thông tin trải phổ
2. TỔNG QUAN VỀ MÁY THÔNG TIN NHẢY TẦN VHF
2.1. Giới thiệu
2.2. Cấu hình hệ thống thông tin nhảy tần
2.3. Nguyên lý điều khiển nhảy tần
2.4. Truyền dữ liệu trong thông tin trải phổ
2.5. Đặc điểm công tác của máy thông tin nhảy tần
2.6. Giới thiệu một số máy thông tin nhảy tần VHF điển hình
3. ĐỒNG BỘ TRONG THÔNG TIN NHẢY TẦN
3.1. Khái quát về đồng bộ trong thông tin số
3.2. Đồng bộ pha sóng mang
3.3. Đồng bộ bit tín hiệu thu
3.4. Lựa chọn dãy giả ngẫu nhiên cho điều khiển nhảy tần
3.5. Kỹ thuật phân tích và bắt mã đồng bộ
3.6. Bắt đồng bộ tín hiệu trải phổ bằng chuỗi giả ngẫu nhiên PN
3.7. Các phương pháp đồng bộ tín hiệu trải phổ dùng chuỗi PN
3.8. Kỹ thuật bám đồng bộ
3.9. Thuật toán đồng bộ
4. CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG THÔNG TIN NHẢY TẦN VHF
4.1. Đặc điểm công tác của máy thông tin nhảy tần
4.2. Tổ hợp tần số loại PLL
4.3. Tổ hợp tần số loại DDS
4.4. Phưong pháp điều chế tín hiệu thoại trong thông tin nhảy tần
4.5. Kỹ thuật điều hưởng mạch vào ra
4.6. Phương pháp đồng bộ trong thông tin nhảy tần
5. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN ỨNG DỤNG
5.1. Lựa chọn phương án
5.2. Xây dựng sơ đồ chức năng.
5.3. Lựa chọn giải pháp công nghệ
5.4. Tính toán thiết kế tham số hệ thống.
6. SẢN PHẨM
6.1.. Giới thiệu sản phẩm
6.2. Hoạt động của thiết bị
6.3. Giải thích sơ đồ nguyên lý
6.4. Phần mềm của hệ thống
6.5. Hướng dẫn sử dụng
7. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
7.1. Khả năng điều khiển nhảy tần
7.2. Khả năng đồng bộ nhảy tần giữa 2 máy thông tin
7.3. Tốc độ nhảy tần
7.4. Khả năng thay đổi kênh đồng bộ
7.5. Biên bản thử nghiệm
8. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
9. KẾT LUẬN
10. TÀI LIỆU THAM KHẢO
11. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan