[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Giang Sơn Thịnh

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Giang Sơn Thịnh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Khái niệm và nhiệm vụ của doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ CÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI, XĂNG DẦU GIANG SƠN THỊNH
2.1 Tình hình công tác tổ chức quản lý tại công ty
2.2 Tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.3 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải Xăng Dầu Giang Sơn Thịnh
2.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và năm 2011
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU GIANG SƠN THỊNH
3.1 Đánh giá chung về tình hình tổ chức quản lý và công tác kế toán của công ty
3.2 Nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải Xăng Dầu Giang Sơn Thịnh.
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vận Tải Xăng Dầu Giang Sơn Thịnh
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan