[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động giám sát người lao động trong hầm lò

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động giám sát người lao động trong hầm lò
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Thông tin về đề tài.
1.2. Tính cấp thiết của đề tài.
1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới.
II. NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG GIÁM SÁT NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG HẦM LÒ (TÊN GỌI: V - LINK)
2.1. Một số đặc điểm của môi trường khai thác than hầm lồ tại Việt Nam.
2.2. Công nghệ nhận biết đối tướng qua sóng vô tuyến (RFID).
2.3. Thiết kế hệ thống V-Link.
2.4. Thiết kế chế tạo trạm trung tâm (V-Link Master).
2.5. Thiết kế chế tạo Trạm khu vực (V-Link Slave).
2.6. Thiết kế chế tạo máy di động (V-Link Mobile).
2.7. Phác thảo Phần mềm quản lý hệ thống.
2.8. Tính toán các thông số cơ bản của hệ thống.
3.9. Thử nghiệm hệ thống trên mặt bằng.
III. KẾT LUẬN
3.1. Các kết quả đã đạt được.
3.2. Các công việc tiếp theo.
3.3. Xu hướng phát triển của đề tài.
3.4. Đề nghị - Kiến nghị.
IV. PHỤ LỤC
4.1. Danh mục các sơ đồ nguyên lý.
4.2. Danh mục các bản vẽ gia công cơ khi.
4.3. Danh mục chương trình mã nguồn.
4.4. Thuyết minh đề tài.
4.5. Hợp đồng thuê khoán công việc, sản phẩm.
4.6. Dự toán kinh phí đề tài năm 2008.
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan