[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau giàu vitamin nhóm B, C và chất vi lượng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau giàu vitamin nhóm B, C và chất vi lượng
MỤC LỤC
1. MỤC LỤC
2. KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
3. TỔNG QUAN
3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/XUẤT XỨ CỦA ĐỀ TÀI
3.2. TÍNH CẤP THIẾT VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.4. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
3.4.1. Tình hình sản xuất rau của Việt Nam [27], [29]
3.4.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm rau của Việt Nam
3.4.3. Tình hình nghiên cứu về công nghệ và thiết bị sấy rau, củ trong nước và trên thế giới
3.4.4. Tình hình nghiên cứu về công nghệ và thiết bị sấy rau củ ở Việt Nam [4], [5], [7], [8], [9], [30]
3.4.5. Một số nguyên liệu rau giàu vitamin nhóm B, C và các chất vi lượng [3], [28], [29]
3.4.6. Vai trò của vitamin nhóm B, C và các chất vi lượng đối với sức khỏe con người [3]
4. THỰC NGHIỆM
4.1. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU
4.1.1 Phương pháp công nghệ
4.1.2. Phương pháp hóa lý
4.1.3. Phương pháp vi sinh
4.2. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO NGHIÊN CỨU
4.2.1. Thiết bị dụng cụ thí nghiệm
4.2.2. Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho nghiên cứu
4.3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
4.3.1. Nghiên cứu lựa chọn nguồn nguyên liệu
4.3.2. Nghiên cứu công nghệ xử lý trước khi sấy
4.3.3. Xác định công nghệ sấy rau
4.3.4. Nghiên cứu sử dụng công nghệ enzim để tạo chế phẩm bột rau hoà tan (rau cần tây)
4.3.5. Nghiên cứu bảo quản sản phẩm rau sấy
4.3.6. Sản xuất thực nghiệm tại Viện Công nghiệp thực phẩm
4.3.7. Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất bột rau giàu vitamin B, C
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan