[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm sợi ứng dụng trong sản xuất rượu cao độ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm sợi ứng dụng trong sản xuất rượu cao độ
MỤC LỤC
1. MỤC LỤC
2. KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
3. TỔNG QUAN
3.1. CƠ SỎ PHÁP LÍ/ XUẤT XỨ CỦA ĐỀ TÀI
3.2. TÍNH CẤP THIẾT Và MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.4. NẤM MỐC
3.4.1. Đặc điểm cấu tạo [5, 6]
3.4.2. Đặc điểm sinh học của nấm mốc [4]
3.4.3. Nấm mốc dùng trong sản xuất các loại thực phẩm cổ truyền [2]
3.4.4. Dinh dưỡng của nấm mốc [5, 6]
3.4.5. Độc tố nấm [14]
3.4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nuôi mốc [4, 5, 6, 7]
3.5. SẢN XUẤT CHẾ PHẨM BÀO TỬ NẤM MỐC
3.5.1. Giới thiệu công nghệ làm bánh men cổ truyền Việt Nam [9,11]
3.5.2. Giới thiệu công nghệ sản xuất Tane Koji Nhật Bản [1, 12, 16]
3.5.3. Nguyên liệu sử dụng cho sản xuất chế phẩm bào tử mốc
4. THỰC NGHIỆM
4.1. PHƯNG PHÁP TIẾN HàNH NGHIÊN CỨU
4.1.1. Phương pháp phân tích hóa lý và hóa sinh
4.1.2. Phương pháp vi sinh
4.1.3. Phương pháp đánh giá cảm quan theo TCVN 3217-79
4.2. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HOÁ CHẤT SỬ DỤNG CHO NGHIÊN CỨU
4.2.1. Nguyên liệu
4.2.2. Các loại hoá chất
4.2.3. Thiết bị nghiên cứu
4.3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Và THẢO LUẬN
4.3.1. Lựa chọn chủng nấm mốc có hoạt lực thuỷ phân tinh bột cao dùng trong sản xuất rượu cao độ
4.3.2. Lựa chọn nguyên liệu gạo
4.3.3. Nghiên cứu môi trường và điều kiện nuôi cấy thu nhận bào tử mốc
4.3.4. Nghiên cứu chế độ sấy và bảo quản cho hoạt lực chế phẩm ổn định
4.3.5. Nghiên cứu phối trộn chế phẩm mốc đa chủng
4.3.6. Qui trình nuôi mốc tạo chế phẩm bào tử nấm sợi
4.3.7. Đánh giá chất lượng chế phẩm bào tử mốc
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan