[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất vùng Thừa Thiên Huế bằng tích hợp phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất vùng Thừa Thiên Huế bằng tích hợp phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA MẠO
1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
1.2. KHÍ HẬU
1.3. BÃO
1.4. THỦY VĂN
1.5. HẢI VĂN
1.6. ĐỊA MẠO
1.7. ĐỊA CHẤT
1.8. HOẠT ĐỘNG NHÂN SINH
CHƯƠNG 2 TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG NGHIÊN CỨU TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
2.1. GIỚI THIỆU
2.2. NGUỒN TƯ LIỆU CHÍNH
2.3. NẮN CHỈNH HÌNH HỌC
2.4. KỸ THUẬT TRỘN ẢNH
2.5. XỬ LÝ ẢNH RADAR
2.6. NGHIÊN CỨU NGẬP LỤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA MẠO - VIỄN THÁM
2.7. NGHIÊN CỨU ĐƯỜNG BỜ DỰA VÀO TƯ LIỆU VIỄN THÁM
2.8. SỬ DỤNG GIS PHÂN TÍCH NHẠY CẢM TRƯỢT ĐẤT
CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU NGẬP LỤT ĐỒNG BẰNG THỪA THIÊN - HUẾ
3.1. TÌNH HÌNH LŨ LỤT Ở THỪA THIÊN HUẾ
3.2. VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU LŨ LỤT
3.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LŨ LỤT BẰNG VIỄN THÁM VÀ GIS
CHƯƠNG 4 NGHIÊN CỨU XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN THỪA THIÊN - HUẾ
4.1. ĐOẠN TỪ ĐIỀN HƯƠNG ĐẾN CỬA THUẬN AN
4.2. KHU VỰC CỬA THUẬN AN
4.3. ĐOẠN TỪ CỬA THUẬN AN ĐẾN CỬA TƯ HIỀN
4.4. KHU VỰC CỬA TƯ HIỀN
4.5. ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC VỤNG CHÂN MÂY
4.6. ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC LĂNG CÔ
4.7. NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC THỪA THIÊN - HUẾ
CHƯƠNG 5 NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG TRƯỢT ĐẤT KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ
5.1. HIỆN TRẠNG TRƯỢT ĐẤT Ở THỪA THIÊN HUẾ
5.2. VAI TRÒ ĐỊA HÌNH ĐỐI VỚI TRƯỢT ĐẤT
5.3. VAI TRÒ CỦA MƯA ĐỐI VỚI TRƯỢT ĐẤT
5.4. VAI TRÒ CỦA SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỢT ĐẤT
5.5. VAI TRÒ CỦA VỎ PHONG HÓA
5.6 VAI TRÒ CỦA THẠCH HỌC ĐỐI VỚI TRƯỢT ĐẤT
5.7. VAI TRÒ CỦA THÊ NẰM ĐẤT ĐÁ
5.8. HOẠT ĐỘNG ĐỨT GÃY ĐỐI VỚI TRƯỢT ĐẤT
5.9. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC NHÂN TỐ GÂY TRƯỢT ĐẤT
5.10. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TRƯỢT ĐẤT KHU VỰC THỪA THIÊN - HUÊ
CHƯƠNG 6 TAI BIẾN LŨ QUÉT, LŨ BÙN ĐÁ KHU VỰC THỪA THIÊN - HUÊ
6.1 KHÁI NIỆM
6.2 TÌNH HÌNH LŨ QUÉT, LŨ BÙN ĐÁ Ở THỪA THIÊN – HUẾ
6.3 NGUYÊN NHÂN GÂY RA LŨ QUÉT VÀ LŨ BÙN ĐÁ
6.4 PHÂN VÙNG TAI BIẾN LŨ QUÉT – LŨ BÙN ĐÁ
6.5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
CHƯƠNG 7 ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT CHO CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
7.1 TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN
7.2 XÁC ĐỊNH ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG
7.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘNG ĐẤT CỰC ĐẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT ĐỊNH
7.4 ĐÁNH GIÁ GIA TỐC RUNG CỰC ĐẠI
7.5 ĐÁNH GIÁ PHỔ GIA TỐC
7.6 MÔ HÌNH HOÁ QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG VÀ BIẾN ĐỔI ỨNG SUẤT COULOMB KHI XẢY RA ĐỘNG ĐẤT CỰC ĐẠI
CHƯƠNG 8 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TAI BIẾN ĐỊA CHẤT KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ
8.1 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ
8.2 CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT CHÍNH
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan