[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hoá học và hoạt tính sinh học của một số cây thuốc dân tộc Việt Nam nhằm tạo sản phẩm thuốc có giá trị cao phục vụ cuộc sống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hoá học và hoạt tính sinh học của một số cây thuốc dân tộc Việt Nam nhằm tạo sản phẩm thuốc có giá trị cao phục vụ cuộc sống
MỤC LỤC
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ ĐỀ TÀI
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA
PHẦN I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
PHẦN II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
PHẦN III. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
3.1. Thu mẫu
3.2. Đánh giá sàng lọc hoạt tính sinh học
3.3. Phân lập các hoạt chất
3.3.1. Các hoạt chất từ cây chổi xuể (Baeckea frutescens).
3.3.2. Các hoạt chất từ cây mỡ Phú Thọ (Manglietia phuthoensis)
3.3.3. Các hoạt chất từ cây cúc gai Silybum marianum (L.) Gaertn
3.3.4. Các hoạt chất từ cây bạch thược Paeonia lactiflora Pall. (Paeoniaceae)
3.3.5. Các hoạt chất từ cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack)
3.3.6. Các hoạt chất từ cây Ôrô nước (Acanthus ilicifolius L.)
3.3.7. Các hoạt chất từ cây Hoàng liên ô rô Mahonia nepalensis DC. (M. Annamica Gagnep.)
3.3.8. Các hoạt chất từ cây mâm xôi (Rubus alceaefolius Poir.,)
3.3.9. Các hoạt chất từ quả cây bồ kết (Gleditschia australis Hemsl)
PHẦN IV. THẢO LUẬN VÀ KẾT QUẢ
4.1. Thu mẫu và đánh giá sàng lọc hoạt tính sinh học
4.2. Xác định cấu trúc hóa học và đánh giá htsh của các hợp chất
4.2.1. Các hợp chất tách chiết từ cây chổi xuể
4.2.2. Các hợp chất tách chiết từ cây mỡ phú thọ
4.2.3. Các hợp chất tách chiết từ cây cúc gai
4.2.4. Các hợp chất tách chiết từ cây bạch thược
4.2.5. Các hợp chất tách chiết từ cây bách bệnh
4.2.6. Các hợp chất tách chiết từ cây ôrô nước
4.2.7. Các hợp chất tách chiết từ cây hoàng liên ôrô
4.2.8. Các hợp chất tách chiết từ cây mâm xôi
4.2.9. Các hợp chất tách chiết từ quả bồ kết
4.3. Đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất
4.4. Nghiên cứu tạo chế phẩm PG1 thử nghiệm
4.5. Nghiên cứu an toàn và tác dụng chống viêm loét dạ dày của chế phẩm PG1
4.6. Nghiên quy trình sản xuất viên nang PG1
4.7 Các kết quả khác
4.8. Danh mục các sản phẩm của đề tài
PHẦN V. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan