[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng ứng dụng truyền tải điện một chiều ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng ứng dụng truyền tải điện một chiều ở Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU
1.1. Lịch sử phát triển công nghệ truyền tải điện
1.2. Các thành tựu mới đạt được của công nghệ truyền tải điện.
1.3. Các yêu cầu kỹ thuật chính của tryền tải điện siêu cao áp một chiều
1.3.1. Thành phần cơ bản
1.3.2. Trạm chuyển đổi
1.3.3. Các kiểu truyền tải điện cao áp 1 chiều
1.3.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền tải điện 1 chiều
1.3.5. Ưu nhược điểm của hệ thống truyền tải điện cao áp 1 chiều
1.3.6. Một số hệ thống truyền tải điện cao áp 1 chiều trên thế giới
CHƯƠNG II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ ĐẦU TƯ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN.
2.1. Ảnh hưởng của công suất và khoảng cách truyền tải.
2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố khác
CHƯƠNG III. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN CỦA CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHI CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO THAY ĐỔI.
3.1. Xác định các thành phần của chi phí đầu tư
3.1.1. Phương pháp chung để đánh giá dự án đầu tư:
3.1.2. Lựa chọn phương pháp so sánh kinh tế dự án đầu tư cho đề án nghiên cứu khả năng ứng dụng truyền tải điện 1 chiều ở Việt Nam
3.2. Tính toán chi phí trong trường hợp yếu tố đầu vào thay đổi
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ TẠI VIỆT NAM
4.1. Các giả thiết đưa vào tính toán:
4.1.1. Các giả thiết về mặt kỹ thuật
4.1.2. Các giả thiết về mặt kinh tế
4.2. Tính toán chi phí hiện tại hóa khi các yếu tố đầu vào thay đổi
4.2.1. Mô phỏng hệ thống điện trong PSS/E
4.2.2. Khoảng cách truyền tải 270 km
4.2.3. Khoảng cách truyền tải 450 km
4.3. Những dự án truyền tải 1 chiều tiềm năng
4.3.1. Truyền tải điện khu vực Nam Trung bộ - Đông Nam Bộ:
4.3.2. Truyền tải điện liên kết Việt Nam – Trung Quốc:
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN
CHƯƠNG VI. PHỤ LỤC
6.1. Mô phỏng các hệ thống điện đơn giản:
6.2. Vốn đầu tư và chi phí hiện tại hóa cho các dự án truyền tải điện:
[/tomtat]

Bài viết liên quan