[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khai thác các phần mềm chuyên dụng, ứng dụng vào tính toán thiết kế cầu trục chân dê trong các công trình thuỷ điện

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khai thác các phần mềm chuyên dụng, ứng dụng vào tính toán thiết kế cầu trục chân dê trong các công trình thuỷ điện
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng các phần mềm thiết kế trong và ngoài nước
1.2. Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu.
1.3. Tổng quan về các phần mềm tính toán thiết kế, kiểm nghiệm
1.3.1. Những công nghệ mới trong CAD
1.3.2. Tổng quan các phần mềm thiết kế cơ khí:
1.4. Tiêu chuẩn, Quy phạm quy định trong thiết kế cầu trục.
1.4.1. Tiêu chuẩn, Quy phạm:
1.4.2. Quy định chung:
1.5. Kết luận
Chương 2. GIỚI THIỆU CÔNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM THÔNG DỤNG
2.1. SAP2000.
2.1.1. Sơ lược về phần mềm SAP2000.
2.1.1.1. Trình tự giải toán bằng phần mềm phần tử hữu hạn: .
2.1.1.2. Khả năng và nguyên lý hoạt động của SAP:
2.1.2. Kết cấu hệ thanh.
2.2. MSC. Visual Nastran.
2.2.1. Khả năng kết hợp và khả năng sử dụng:
2.2.2. Các thành phần cơ bản của một ứng dụng:
2.3. Inventor và Cosmos.
2.3.1. Phần mềm Inventor
2.3.1.1. Giới thiệu sơ lược về phần mềm Inventor.
2.3.1.2. Khả năng tính toán chi tiết máy của Inventor.
2.3.2. Phần mềm Cosmos Design Star
2.4. Kết luận
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN VÀ ỨNG DỤNG
3.1. Giới thiệu sơ lược về cầu trục chân dê.
3.2. Tổng quan về trình tự tính toán thiết kế cầu trục.
3.3. Lựa chọn và kiểm chứng kết quả
3.3.1. Các cơ sở so sánh.
3.3.2. So sánh các kết quả.
3.4. Kết luận
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan