[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phát triển cây gai xanh (Boehmeria nivea (L) Gaud) trên đất dốc rừng đầu nguồn sông Đà, góp phần bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo cho vùng di dân lòng hồ ở Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phát triển cây gai xanh (Boehmeria nivea (L) Gaud) trên đất dốc rừng đầu nguồn sông Đà, góp phần bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo cho vùng di dân lòng hồ ở Sơn La
MỤC LỤC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Mục tiêu của đề tài
2.2. Nội dung nghiên cứu của đề tài
III. ĐẶT VẤN ĐỀ
IV. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
4.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
V. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5.1. Lựa chọn địa điểm trồng cây gai xanh
5.2. Các phương pháp gieo ươm, tạo cây con, chăm sóc cây và thu hoạch vỏ
5.3. Phương pháp đo đếm, lấy số liệu về khả năng sinh trưởng, phát triển của cây
5.4. Phương pháp xác định hệ vi sinh vật từ các mẫu đất thu trên các mô hì
5.6. Phương pháp nuôi nấm ăn (nấm sò) từ cành nhánh và thân cây gai [5]
IV. CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Nghiên cứu một số tính chất lý hoá học của đất trên các mô hình trồng cây gai xanh
2. Đánh giá hệ VSV trong các loại hình đất khác nhau, trồng cây gai ở tỉnh Hoà Bình góp phần xác định phương thức bón phân và chăm sóc cho cây
3. Mô tả một số đặc điểm sinh học của cây gai xanh
4. Một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển cây gai xanh trên các mô hìn
4.1. Sự sinh trưởng, phát triển của cây gai (năm thứ nhất - 2006) trên mô hình đất đồi bỏ hoang
4.2. Sự sinh trưởng, phát triển của cây gai (năm thứ hai - 2007) trên mô hình đất đồi bỏ hoang
4.3. Sự sinh trưởng, phát triển của cây gai (năm thứ nhất - 2006) trên mô hình đất cát ven sông Đà
4.4. Sự sinh trưởng, phát triển của cây gai ( năm thứ hai - 2007) trên mô hình đất cát, ven sông Đà
4.5. Sự sinh trưởng, phát triển của cây gai (năm thứ ba - 2008) trên mô hình đất cát, ven sông Đà (Thịnh Minh, xã Thịnh Lang, thị xã HB)
4.6. Sự sinh trưởng, phát triển của cây gai (năm thứ ba - 2006) trên mô hình đất 1 vụ (xóm Hang Đồi Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình)
4.7. Sự sinh trưởng, phát triển của cây gai (năm thứ nhất - 2007) trên mô hình đất đồi pha sét (Trạm ứng dụng thực nghiệm, xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Hoà Bình, Sở KHCN Tỉnh Hoà Bình)
4.8. Sự sinh trưởng, phát triển của cây gai sau hai năm (2007-2008) trên mô hình đất dốc 10 độ (xã Chiềng Yên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)
5. Kết quả chọn nguồn nguyên liệu từ thân cây gai sau thu hoạch để trồng nấm sò
VI. KẾT LUẬN
VII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan