[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất giày thu nữ cao cấp xuất khẩu vào thị trường EU

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất giày thu nữ cao cấp xuất khẩu vào thị trường EU
MỤC LỤC
THÀNH VIÊN CHÍNH THAM GIA ĐỀ TÀI
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
PHẦN 1: TỔNG QUAN
1. Sự cần thiết của việc thực hiện đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Nội dung nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài
PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
I. Phom giày, dưỡng mẫu và nhân cỡ số
A. Phom giày
B. Thiết kế dưỡng mẫu
1. Lấy áo phom trung bình
2. Xác định mẫu tiêu chuẩn
3. Tách dưỡng
II. Nguyên liệu
A. Yêu cầu chung đối với nguyên vật liệu
B. Đặc điểm và yêu cầu đối với từng loại nguyên vật liệu
a. Liệu làm mũ giày
b. Liệu làm lót
c. Đế giày
d. Keo và các nguyên phụ liệu
f. Các vật liệu dùng để trau chuốt
g. Các vật liệu phụ khác
C. Qui trình bồi liệu
III. Qui trình công nghệ pha cắt
A. Yêu cầu chung
B. Các bước công việc và yêu cầu khi chặt lệnh trên
IV. Qui trình Lạng da
1. Yêu cầu chung
2. Đánh bóng, tạo mầu
3. In cao tần, may lót mặt
4. Dãy các chi tiết
V. Qui trình may mũ giày
1. Công tác chuẩn bị
2. Yêu cầu kỹ thuật chung
3. Thực hiện sản xuất
VI. Qui trình công nghệ làm đế gót dời có phun sơn
VII. Qui trình công nghệ rò - ráp đế - Hoàn thiện - Đóng gói
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan