[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chất làm tan băng tuyết từ nước ót Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chất làm tan băng tuyết từ nước ót Việt Nam
MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT, ĐƠN VỊ ĐO
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I PHẦN TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất chất tan băng tuyết trong và ngoài nước
1.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng nước ót ở các đồng muối Việt Nam
1.3 Cơ chế tan băng tuyết
1.4 Các phương pháp thử độ tan băng tuyết
1.4.1 Phương pháp phòng thí nghiệm
1.4.2 Phương pháp Mn/DOT
1.5 Các phương pháp thử độ ăn mòn kim loại
1.5.1 Phương pháp của Texas Department of Transportation
1.5.2 Phương pháp thử đơn giản
CHƯƠNG II LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1 Lựa chọn nguồn nguyên liệu
2.2 Khảo sát các nguồn nguyên liệu
2.3 Các phương pháp phân tích
CHƯƠNG III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.1 Thử nghiệm sản xuất quy mô phòng thí nghiệm CTBT từ nước ót Việt Nam
3.1.1 Khảo sát các chất chống ăn mòn kim loại
3.1.2 Sản xuất CTBT tại phòng thí nghiệm
3.2 Khảo sát khả năng tan băng tuyết và khả năng ăn mòn của sản phẩm trên kim loại
3.2.1 Khảo sát khả năng tan băng tuyết của sản phẩm
3.2.2 Khảo sát khả năng ăn mòn kim loại của sản phẩm
3.3 Xây dựng quy trinhg sản xuất CTBT quy mô nhỏ
3.3.1 Sơ đồ công nghệ cô tách nước ót điều chế MgCl2.6H2O
3.3.2 Sơ đồ công nghệ điều chế CTBT
3.4 Tính sơ bộ giá chi phí của sản phẩm và khó khăn trong sản xuất CTBT trong thời gian qua
CHƯƠNG IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan