[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất mứt từ vỏ bưởi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất mứt từ vỏ bưởi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về cây bưởi
1.2. Thành phần hoá học của vỏ bưởi
1.3. Giới thiệu các sản phẩm từ vỏ bưởi hiện nay có trên thị trường
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu
2.2. Các thiết bị, dụng cụ, hóa chất sử dụng trong quá trình thí nghiệm
2.3. Sơ đồ nghiên cứu
2.4. Các phương pháp phân tích [4]
2.5. Dự kiến quy trình sản xuất mứt vỏ bưởi
2.6. Các chỉ tiêu chất lượng cho sản phẩm mứt vỏ bưởi
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Khảo sát
3.2. Kết quả kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mứt vỏ bưởi
3.3. Xác định hiệu suất thu hồi
3.4. Đánh giá chỉ tiêu sản phẩm
3.5. Tính kinh tế kỹ thuật đối với sản phẩm mứt vỏ bưởi
3.6. Đề nghị quy trình sản xuất mứt vỏ bưởi
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan