[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu starter của nấm mốc Actinomucor elegans và bước đầu ứng dụng trong sản xuất chao với quy mô công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu starter của nấm mốc Actinomucor elegans và bước đầu ứng dụng trong sản xuất chao với quy mô công nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.2.1 Trong nước
1.2.2 Ngoài nước
1.3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CHỦNG NẤM MỐC Mucor
2.2 GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU LÀM VIÊN MỐC
2.2.1 Bã đậu nành
2.2.2 Bột mì
2.2.3 Bột gạo
2.2.4 Cám gạo
2.3 GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT CHAO:
2.3.1 Đậu nành
2.3.2 Đậu phụ
2.3.3 Muối
2.2.4 Nước
2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY NẤM MỐC ACTINOMUCOR ELEGANS
2.4.1 Oxygen
2.4.2 Nhiệt độ
2.4.3 Độ ẩm của môi trường
2.4.4 Độ ẩm tương đối của không khí
2.4.5 pH
2.4.6 Áp suất
2.4.7 Nồng độ Muối
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT STARTER MỐC Actinomucor elegans
3.1. NGUYÊN LIỆU VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU
3.1.1 Nguyên liệu
3.1.2 Hóa chất sử dụng
3.1.3 Thiết bị - dụng cụ thí nghiệm
3.2. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU
3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3.1 Phương pháp nuôi cấy và nhân giống vi sinh vật
3.3.2 Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm
3.4. Bố trí thí nghiệm
3.4.1 Thí nghiệm 1
3.4.2 Thí nghiệm 2
3.4.3 Thí nghiệm 3
3.4.4 Thí nghiệm 4
3.4.5 Thí nghiệm 5
3.4.6 Thí nghiệm 6
Chương 4: KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. KẾT QUẢ
4.1.1 Thí nghiệm 1
4.1.2 Thí nghiệm 2
4.1.3 Thí nghiệm 3
4.1.4 Thí nghiệm 4
4.1.5 Thí nghiệm 5
4.1.6 Thí nghiệm 6
4.1.7 Đánh giá chất lượng sản phẩm chao
4.1.8 Tính chi phí sơ bộ của 1 kg sản phẩm viên mốc chao
4.2 KẾT LUẬN VỀ KẾT QUẢ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan