[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến Hắc phụ, Bạch phụ và bào chế cao Phụ tử ở quy mô Pilot

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến Hắc phụ, Bạch phụ và bào chế cao Phụ tử ở quy mô Pilot
MỤC LỤC
A. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
B. BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương I. TỔNG QUAN
1.1. THỰC VẬT HỌC CHI ACONITUM L. VÀ NGUỒN GỐC CÂY Ô ĐẦU TRỒNG Ở SA PA
1.1.1. Phân loại chi Aconitum L.
1.1.2. Tính đa dạng của chi Aconitum L.
1.1.3. Nguồn gốc cây Ô đầu trồng ở Sa Pa – Lào Cai hiện nay
1.2. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CHI ACONITUM L. VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH ALCALOID CỦA CHI NÀY
1.2.1. Thành phần hoá học chi Aconitum L.
1.2.2. Kiểm định alcaloid của chi Aconitum L.
1.3. TÁC DỤNG SINH HỌC VÀ ĐỘC TÍNH
1.3.1. Tác dụng lên hệ tim mạch
1.3.2. Tác dụng chống sốc, chống hạ thân nhiệt
1.3.3. Tác dụng chống viêm
1.3.4. Tác dụng giảm đau và giảm nhu cầu morphin đối với tác dụng giảm đau
1.3.5. Tác dụng lên hệ miễn dịch
1.3.6. Tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus
1.3.7. Tác dụng chống tăng sinh tế bào, chống ung thư
1.3.8. Tác dụng chống động kinh
1.3.9. Tác dụng hạ đường huyết
1.3.10. Các tác dụng khác
1.3.11. Độc tính của Ô đầu, Phụ tử
1.4. TÁC DỤNG VÀ CÔNG DỤNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN
1.4.1. Phụ tử sống
1.4.2. Phụ tử chế
1.5. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN PHỤ TỬ
1.5.1. Chế biến Diêm phụ (Phụ tử muối)
1.5.2. Chế biến Hắc phụ phiến
1.5.3. Chế biến Bạch phụ phiến
1.5.4. Chế Đạm phụ phiến
1.5.5. Phụ phiến sao
1.5.6. Một số phương pháp khác
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Nghiên cứu chế biến Phụ tử, bào chế cao Phụ tử
2.2.2. Nghiên cứu về hoá học
2.2.3. Nghiên cứu tác dụng sinh học
2.2.4. Xây dựng tiêu chuẩn Phụ tử, Hắc phụ, Bạch phụ và cao Phụ tử
2.2.5. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN HẮC PHỤ, BẠCH PHỤ VÀ BÀO CHẾ CAO PHỤ TỬ AN TOÀN
3.1.1. Thu hoạch phụ tử
3.1.2. Chế biến hắc phụ và khảo sát hàm lượng Alcaloid toàn phần, Diester Alcaloid, Aconitin trong sản phẩm
3.1.3. Chế biến bạch phụ và khảo sát hàm lượng Alcaloid toàn phần, Diester Alcaloid, Aconitin trong sản phẩm
3.1.4. Bào chế cao phụ tử và khảo sát hàm lượng Alcaloid toàn phần, Diester Alcaloid, Aconitin trong sản phẩm
3.2. THỬ ĐỘ AN TOÀN VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA HẮC PHỤ, BẠCH PHỤ, CAO PHỤ TỬ
3.2.1. Thử tác dụng của cao Hắc phụ, cao Bạch phụ, cao Phụ tử trên tim và mạch vành thỏ cô lập
3.2.2. Thử độc tính cấp và xác định LD50 của cao Hắc phụ, cao Bạch phụ, cao Phụ tử
3.2.3. Thử độc tính bán trường diễn của cao Hắc phụ, cao Bạch phụ, cao Phụ tử
3.3. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ PHỤ TỬ, HẮC PHỤ, BẠCH PHỤ, CAO PHỤ TỬ
3.3.1. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở phụ tử
3.3.2. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hắc phụ
3.3.3. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở bạch phụ
3.3.4. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao khô phụ tử
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan