[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sàng lọc một số vị thuốc, bài thuốc nhằm điều chế thuốc điều trị viêm gan mạn do siêu vi B

[/kythuat]
[tomtat]
Sàng lọc một số vị thuốc, bài thuốc nhằm điều chế thuốc điều trị viêm gan mạn do siêu vi B
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
I- TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số thông tin chung về 10 cây thuốc - đối tượng nghiên cứu của đề tài:
1.2. Một số bài thuốc điều trị viêm gan:
1.3. Một số hoạt chất có tác dụng trong điều trị viêm gan:
II- VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu:
2.2. Phương pháp nghiên cứu
III- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nghiên cứu sàng lọc vị thuốc và bài thuốc có tác dụng bảo vệ gan
3.2. Nghiên cứu về hoá học của một số chế phẩm có triển vọng làm thuốc điều trị viêm gan siêu vi B
3.3. Nghiên cứu sàng lọc chế phẩm có tác dụng chống viêm gan mạn và ức chế xơ gan
3.4. Kết quả thử một số tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan của 3 chế phẩm
3.5. Tổng hợp kết quả thử tác dụng dược lý của 3 chế phẩm: cao nước muồng trâu, flavonoid ban tròn và bài thuốc số 2
3.6. Thử độc tính cấp của flavonoid:
3.7. Thử độc tính bán trường diễn của chế phẩm flavonoid
3.8. Nghiên cứu phương pháp chiết xuất flavonoid từ lá ban tròn
3.9. Nghiên cứu phương pháp bào chế và quy trình sản xuất viên bao phim Hypatin
3.10. Nghiên cứu tiêu chuẩn hoá nguyên liệu, bán thành phẩm và thuốc Hypatin
IV- BÀN LUẬN KẾT QUẢ
4.1. Kết quả sàng lọc vị thuốc, bài thuốc có tác dụng bảo vệ gan:
4.2. Kết quả sàng lọc vị thuốc, bài thuốc có tác dụng chống viêm gan mạn và ức chế xơ gan
4.3. Tác dụng chống oxy hoá:
4.4. Tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan mạn:
4.5. Tổng hợp kết quả nghiên cứu tác dụng dược lý của chế phẩm flavonoid ban tròn (bột Hypatin):
4.6. Kết quả nghiên cứu độc tính của flavonoid:
4.7. Nghiên cứu quy trình chiết xuất bán thành phẩm flavonoid
4.8. Nghiên cứu bào chế thuốc mới
4.9. Nghiên cứu tiêu chuẩn hoá nguyên liệu, bán thành phẩm và thuốc mới:
V- KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan