[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tách collagen từ da cá basa bằng phương pháp hóa sinh


[/kythuat]
[tomtat]
Tách collagen từ da cá basa bằng phương pháp hóa sinh
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU CHUNG
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1/ Giới thiệu tổng quan về cá basa
1.1/ Tên khoa học của cá basa
1.2/ Đặc điểm sinh học
1.3/ Tình hình phát triển cá basa ở Việt Nam
1.4/ Thành phần hóa học của cá
2/ Tính chất hoá học của collagen
2.1/ Thành phần acid amin của collagen
2.2/ Cấu tạo phân tử
2.2.1/ Đặc điểm cấu trúc phân tử của collagen (kiểu I)
2.2.2/ Đặc điểm cấu trúc sợi của collagen
2.3/ Kiểu liên kết và tính chất của các liên kết ngang trong chuỗi
2.3.1/ Liên kết hydro
2.3.2/ Các liên kết kỵ nước
2.3.3/ Các liên kết ion
2.3.4/ Các liên kết cộng hoá trị
3/ Các tính chất chức năng của collagen [7], [9]
3.1/ Sự liên kết với nước của collagen
3.2/ Sự trương nở
3.3/ Khả năng tạo nhũ tương
3.4/ Sự tạo bọt
3.5/ Tính tạo nhớt
4/ Ứng dụng của collagen
4.1/ Ứng dụng collagen trong thực phẩm
4.2/ Ứng dụng collagen trong y dược
4.3/ Ứng dụng collagen trong mỹ phẩm
5/ Lịch sử nghiên cứu và tách chiết collagen
6/ Quy trình tách chiết collagen
CHƯƠNG II NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1/ Nguyên vật liệu nghiên cứu
2/ Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
1/ Phân tích nguyên liệu
2/ Xử lý da cá bằng NaOH
3/ Xử lý da cá bằng LasNa
4/ Xử lý da cá bằng H2O2
5/ Chiết bằng acid acetic
6/ Chiết bằng acid acetic và pepsin
7/ Xác định đặc tính lý hoá của dịch collagen thu được
7.1/ Kết quả phân tích collagen ở dạng tủa
7.2/ Xác định phân tử lượng collagen bằng phương pháp điện li
7.3/ Phân tích tính chất nhiệt của collagen dạng tủa

CHƯƠNG IV KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan