[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tangun – huyền thoại lập quốc Korea


[/kythuat]
[tomtat]
Tangun – huyền thoại lập quốc Korea
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
A. PHẦN MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1 THẦN THOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẦN THOẠI KOREA
1.1 Khái niệm về thần thoại
1.2 Đặc điểm thần thoại Korea
1.3 Các nhóm chính của thần thoại Korea
CHƯƠNG 2 THẦN THOẠI TANGUN VÀ LỊCH SỬ KOREA THỜI KỲ ĐẦU LẬP QUỐC
2.1 Thần thoại Tangun và nguồn gốc dân tộc Hàn
2.1.1 Thần thoại Tangun
2.1.2 Nguồn gốc dân tộc Hàn
2.2 Bối cảnh Korea thời kỳ đầu lập quốc
2.2.1 Lịch sử hình thành quốc gia đầu tiên
2.2.2 Văn hóa Korea
2.2.2.1 Tín ngưỡng
2.2.2.2 Phong tục- tập quán
2.2.2.3 Quan niệm về con số 3
2.2.3 Xã hội Korea
2.2.3.1 Các tầng lớp trong xã hội
2.2.3.2 Tính cách người Hàn cổ
2.2.3.3 Dấu ấn nền kinh tế nông nghiệp
CHƯƠNG 3 TÍNH NHÂN VĂN TRONG THẦN THOẠI TANGUN
3.1 Khái niệm về nhân văn
3.2 Tính nhân văn của xã hội nguyên thủy trong thần thoại Tangun
C. KẾT LUẬN

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan