[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế chế tạo tổ máy thuỷ điện cực nhỏ cột nước thấp phù hợp với điều kiện làm việc ở môi trường nước biển để khai thác nguồn năng lượng thuỷ triều phát điện phục vụ dân sinh vùng hải đảo Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế chế tạo tổ máy thuỷ điện cực nhỏ cột nước thấp phù hợp với điều kiện làm việc ở môi trường nước biển để khai thác nguồn năng lượng thuỷ triều phát điện phục vụ dân sinh vùng hải đảo Quảng Ninh
MỤC LỤC
Chương I. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐIỆN THỦY TRIỀU
1.1. Tổng quan vấn đề năng lượng ở Việt Nam
1.2. Các giải pháp cung cấp điện năng
1.3. Khảo sát và giải pháp xây dựng công trình
1.4. Kết luận
Chương II. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TUA BIN NƯỚC ỨNG DỤNG TRẠM ĐIỆN THỦY TRIỀU
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Cơ sở lý thuyết tính toán thiết kế tua bin cột nước thấp
2.3. Thiết kế tua bin thuỷ điện công suất 1 kW, cột nước tính toán H = 1,5m
Chương III. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA ĐỀ TÀI
3.1. Kết cấu chung tổ máy thuỷ điện cực nhỏ
3.2. Mô hình sử dụng điện năng
3.3. Nội dung và kết quả khảo nghiệm
3.4. Kết luận
Chương IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Đánh giá tiềm năng thủy điện thủy triều ở Quảng Ninh
4.2. Khả năng khai thác điện thủy triều
4.3. Một số kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan