[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thói quen tiêu thụ dầu mỡ và các thực phẩm giàu lipid ở một số xã nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Thói quen tiêu thụ dầu mỡ và các thực phẩm giàu lipid ở một số xã nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. ĐỐI TƯỢNG Và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Địa điểm nghiên cứu.
2. Đối tượng.
4. Cỡ mẫu.
4.2. Mẫu điều tra tìm hiểu những thói quen trong cách lựa chọn, chế biến, bảo quản, sử dụng dầu mỡ và các thực phẩm giàu Lipid.
4.3. Mẫu điều tra định tính tìm hiểu các yếu tố liên quan đến những thói quen trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng dầu mỡ, các thực phẩm giàu Lipid tại địa phương.
5. Phương pháp và Nội dung nghiên cứu:
5.1. Tần xuất và mức tiêu thụ trung bình dầu mỡ và các thực phẩm giàu Lipid.
5.2. Các thói quen trong cách lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng dầu mỡ.
5.3. Tìm hiểu một số yếu tố liờn quan đến thúi quen trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng.
6. Phân tích và xử lý số liệu.
III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
1. Khẩu phần hộ gia đình, tần xuất và mức tiêu thụ trung bình dầu mỡ, các thực phẩm giàu Lipid.
2. Một số thói quen trong cách lựa chọn và chế biến dầu, mỡ, các thực phẩm giàu chất béo.
3. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan.
3.1. Cách lựa chọn, bảo quản và chế biến dầu mỡ.
3.2. Sử dụng, chế biến thực phẩm giàu chất béo.
IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan