[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tự động hóa trong thiết kế kết cấu công trình xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Tự động hóa trong thiết kế kết cấu công trình xây dựng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ BIM
1.1 Mục đích của thiết kế xây dựng
1.2 Tạo lập thông tin với công cụ truyền thống
1.3 Thiết kế xây dựng với máy tính
1.4 Các hình thức thể hiện nội dung thiết kế xây dựng
1.5 Lịch sử các công nghệ và các phần mềm của Autodesk cho thiết kế xây dựng
1.5.1 Công nghệ thứ nhất: CAD
1.5.2 Công nghệ thứ hai: Object CAD
1.5.3 Công nghệ thứ ba: PBM
1.6 Khuynh hướng BIM trong lĩnh vực xây dựng
1.6.1 Hạn chế của hệ thống CAD 2D
1.6.2 Ứng dụng BIM trong các giai đoạn của dự án xây dựng
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÍNH NĂNG BỘ PHẦN MỀM AUTODESK TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
2.1 Các tính năng cơ bản của phần mềm Revit Structure
2.2 Các tính năng cơ bản của phần mềm Autodesk Robot Structural Analysis Professional
2.3 Các tính năng cơ bản của phần mềm AutoCAD Structural Detailing
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING 2012
3.1 Vẽ và bố trí cốt thép trong cấu kiện
3.1.1 Vẽ bố trí thép chịu lực
3.1.2 Vẽ thép đai trong các mặt cắt dọc
3.1.3 Vẽ thép đai nhiều nhánh
3.1.4 Bố trí thép chịu lực trong mặt cắt dọc
3.1.5 Thể hiện chi tiết thép đai
3.1.6 Bố trí thép đai trong mặt cắt ngang
3.2 Triển khai bản vẽ dầm theo tiêu chuẩn Việt Nam trên nền Structure Elements - Reinforcement
3.2.1 Thiết lập hình dạng, kích thước dầm
3.2.2 Khai báo thông số cốt thép đai trong mặt cắt ngang
3.2.3 Khai báo thông số cốt thép đai phân bố trong mặt cắt dọc
3.2.4 Khai báo cốt thép chính trong dầm
3.2.5 Khai báo cốt thép tăng cường phía trên dầm
3.2.6 Khai báo cốt thép tăng cường phía dưới dầm
3.2.7 Khai báo thông số nối thép
3.2.8 Chọn mặt cắt cần thể hiện
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan