[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho các trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho các trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I : LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT CÁC TRẠM ĐIỆN PIN MẶT TRỜI TẠI QUẢNG BÌNH
Chương II: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CÁC TRẠM ĐIỆN PIN MẶT TRỜI TẠI QUẢNG BÌNH
II.1 Những điền cơ bản cần biết về trạm điện pin mặt trời
II.1.1 Sơ đồ khối
II.1.2 Các thông số kỹ thuật của trạm điện pin mặt trời
II.1.3 Tích trữ năng lượng từ trạm điện pin mặt trời
II.1.4 Bộ điều khiển
II.1.5 Bộ biến đổi điện
II.1.6 Vị trí lắp đặt
Chương III: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG TRẠM ĐIỆN PIN MẶT TRỜI CÔNG SUẤT NHỎ TẠI QUẢNG BÌNH
III.1 Số liệu bức xạ và khả năng ứng dụng pin mặt trời tại Quảng Bình
III.2 Nghiên cứu thiết kế cụ thể loại trạm pin mặt trời cho hộ gia đình
III.3.1 Xác định nhu cầu tiêu thụ công suất của hộ gia đình
III.3.2 Xác định công suất trạm pin mặt trời hộ gia đình
III.3.3 Xác định dung lượng ăc quy cho trạm pin mặt trời hộ gia đình
III.3.4 Lắp đặt trạm pin mặt trời hộ gia đình
III.4 Nghiên cứu thiết kế cụ thể loại trạm pin mặt trời cho một tập thể
III.4.1 Trạm pin mặt trời dùng cho tram y tế
III.4.2 Trạm pin mặt trời dùng cho trường nội trú
III.4.3 Trạm pin mặt trời dùng cho đồn biên phòng
III.5 Hướng dẫn vận hành
III.6 Đánh giá việc xây dựng mô hình triển khai
Chương IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
IV.1 Đối với nhà nước
IV.2 Đối với địa phương được tiếp nhận dự án
IV.3 Đối với đơn vị triển khai dự án
PHỤ LỤC
I. Tài liệu tham khảo.
II. Nhận xét của địa phương.
III. Biên bản nghiệm thu.
IV. Hướng dẫn lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống trạm pin mặt trời.
[/tomtat]

Bài viết liên quan