[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cẩm nang công nghệ địa chất

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cẩm nang công nghệ địa chất
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
Chương I. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài.
Chương II. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và kinh phí thực hiện. Phần II. KẾT Phần II. QUẢ THỰC HIỆN
Chương III. Vũ trụ - Hệ mặt trời - Trái đất.
Chương IV. Cổ sinh vật học.
Chương V. Khoáng vật học.
Chương VI. Thạch học.
Chương VII. Những vấn đề cơ bản của thuyết kiến tạo mảng.
Chương VIII. Địa chất thủy văn. 
Chương IX. Địa chất Công trình.
Chương X. Trắc địa.
Chương XI. Công nghệ Viễn thám.
Chương XII. Các phương pháp phân tích mẫu địa chất.
Chương XIII. Các phương pháp địa hóa tìm kiếm.
Chương XIV. Các phương pháp địa vật lý tìm kiếm.
Chương XV. Bản đồ địa chất.
Chương XVI. Thăm dò địa chất.
Chương XVII. Thông tin về hàng hóa khoáng sản.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan