[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chế tạo một số thiết bị thông tin tín hiệu phòng nổ và xây dựng hệ thống điều độ sản xuất tập trung ở mỏ than hầm lò

[/kythuat]
[tomtat]
Chế tạo một số thiết bị thông tin tín hiệu phòng nổ và xây dựng hệ thống điều độ sản xuất tập trung ở mỏ than hầm lò
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I: CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Cơ sở xây dựng dự án.
2. Sự cần thiết của dự án.
3. Mục tiêu của dự án.
4. Kinh phí dự án.
5. Các sản phẩm nghiệm thu.
PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, ứng dụng ở trong và ngoài nước
1.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng ở nước ngoài.
1.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trong nước.
Chương 2: Các tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm thiết bị thông tin tín hiệu, hoạt động trong môi trường khí nổ
Chương 3: Sơ bộ lựa chọn giải pháp công nghệ
Chương 4: Thiết kế chế tạo mẫu và hoàn thiện công nghệ chế tạo Các sản phẩm dự án
4.1. Thiết kế chế tạo mẫu và hoàn thiện công nghệ chế tạo máy đàm thoại phóng thanh an toàn tia lửa
4.2. Thiết kế chế tạo mẫu và hoàn thiện công nghệ chế tạo máy điện thoại an toàn tia lửa
4.3. Thiết kế chế tạo mẫu và hoàn thiện công nghệ chế tạo máy thông tin di động phòng nổ điều độ tàu điện
4.4. Thiết kế chế tạo mẫu và hoàn thiện công nghệ chế tạo hộp đấu cáp an toàn tia lửa
4.5. Thiết kế chế tạo mẫu và hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thống giám sát-điều độ tập trung
4.6. Lắp đặt tại hiện trường hệ thống giám sát điều độ tập trung
Chương 5: Kiểm định phòng nổ các thiết bị sản phẩm của dự án
Chương 6: Tổ chức Dây chuyền sản xuất
6.1. Xác định quy trình sản xuất
6.2. Tổ chức gia công chế tạo phần cơ khí
6.3. Lắp ráp, kiểm tra và xuất xưởng
PHẦN III: BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Tổng hợp kinh phí thực hiện dự án.
2. Hiệu quả kinh tế từ việc ứng dụng các sản phẩm dự án
PHẦN IV: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan