[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cục diện Châu Á thái bình dương trọng tâm là đông Bắc Á và Đông Nam Á trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

[/kythuat]
[tomtat]
Cục diện Châu Á thái bình dương trọng tâm là đông Bắc Á và Đông Nam Á trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUAN HỆ TRUNG QUỐCASEAN-NHẬT BẢN
Chương 1. Bối cảnh quốc tế mới và tác động của nó đến quan hệ Trung Quốc ASEAN-Nhật Bản
I. Những biểu hiện của bối cảnh quốc tế mới
II. Tác động của bối cảnh quốc tế mới đến quan hệ Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản
Chương 2. Chủ nghĩa khu vực Đông Á và ảnh hưởng của nó đến quan hệ Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản
I. Cơ sở của chủ nghĩa khu vực Đông Á
II. Ảnh hưởng của chủ nghĩa khu vực Đông Á
Phần II: QUAN HỆ SONG PHƯƠNG GIỮA TRUNG QUỐC-ASEAN-NHẬT BẢN
Chương 3. Quan hệ ASEAN-Trung Quốc
I. Các cơ chế quan hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc
II. Quan hệ ASEAN-Trung Quốc trên lĩnh vực chính trị, an ninh
III. Quan hệ ASEAN-Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế
IV. Quan hệ trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, khoa học-kỹ thuật
V. Người Hoa trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc
VI. Triển vọng quan hệ ASEAN-Trung Quốc
Chương 4. Quan hệ ASEAN-Nhật Bản
I. Quan điểm, sự tiến triển và cơ chế quan hệ ASEAN-Nhật Bản
II. Thực trạng quan hệ ASEAN-Nhật Bản
III. Triển vọng quan hệ ASEAN-Nhật Bản
Chương 5. Quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản
I. Quan hệ chính trị ngoại giao
II. Quan hệ kinh tế
III. Hợp tác giao lưu văn hóa Trung–Nhật
IV. Triển vọng quan hệ Trung–Nhật
Phần III. QUAN HỆ ĐA PHƯƠNG TRUNG QUỐC-ASEAN-NHẬT BẢN
Chương 6. Các quan niệm hợp tác khu vực
I. Một số khía cạnh lịch sử của quan hệ hợp tác đa phương khu vực
II. Quan niệm về quan hệ hợp tác ba bên Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản
Chương 7. Quan hệ hợp tác đa phương Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản trên các lĩnh vực
I. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế
II. Quan hệ chính trị-an ninh
Chương 8. Thể chế quan hệ hợp tác đa phương Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản
I. Quá trình thể chế hóa khu vực trước ASEAN + 3 và nguyên nhân
II. Thể chế hóa ở Đông Á sau chiến tranh lạnh
Phần IV: TÁC ĐỘNG CỦA QUAN HỆ TRUNG QUỐC – ASEAN – NHẬT BẢN ĐẾN VIỆT NAM
Chương 9. Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
I. Các cơ hội và thách thực từ xu thế hòa dịu và gia tăng quan hệ quốc tế khu vực
II. Ảnh hưởng từ sự gia tăng FTA giữa các quốc gia khu vực
III. Những cơ hội và thách thức từ tiến trình hợp tác đa phương
Chương 10: Định hướng chính sách của Việt Nam trong hợp tác với Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản
I. Việt Nam trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản
II. Những định hướng chính sách của Việt Nam trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan