[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chế tạo thiết bị tự động đo và cảnh báo khí Metan cầm tay dùng cho khai thác hầm mỏ

[/kythuat]
[tomtat]
Chế tạo thiết bị tự động đo và cảnh báo khí Metan cầm tay dùng cho khai thác hầm mỏ
MỤC LỤC
MỤC LỤC CÁC HÌNH
LỜI NÓI ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Các thông tin chung về dự án
CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Tình hình xuất khí mêtan trong các mỏ than hiện nay
1.2 Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
1.3 Thực trạng sử dụng các máy đo khí trong TKV
1.3.1 Thiết bị của Nga
1.3.2 Thiết bị của Trung Quốc
1.3.3 Thiết bị của Nhật
1.3.4 Thiết bị của Ba Lan
1.3.5 Thiết bị của Canada
1.4 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.5 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của dự án
1.6 Trình tự tiến hành thực hiện dự án
1.7 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM
2.1 Nguyên tắc thiết kế, chế tạo
2.2 Lựa chọn các phần tử
2.2.1 Lựa chọn sensor
2.2.2 Lựa chọn các linh kiện khác
2.2.3 Các vấn đề cần giải quyết
2.3 Thiết kế máy đo khí mêtan VIELINA-ĐCT.01
2.3.1 Thiết kế phần cứng máy đo VIELINA-ĐCT.01
2.3.2 Thiết kế phần mềm VIELINA-ĐCT.01
2.4 Thiết kế máy đo nhiều thông số
2.4.1 Thiết kế phần cứng máy đo nhiều thông số
2.4.2 Thiết kế phần mềm máy đo nhiều thông số
2.5 Thiết kế bộ nạp pin tự động
2.6 Chế tạo bộ nguồn
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1 Về sản phẩm dự án
3.1.1 Máy đo VIELINA-ĐCT.01
3.1.2 Máy đo VIELINA-ĐCT.02
3.1.3 Máy đo VIELINA-ĐCT.03
3.1.4 Bộ nạp pin tự động
3.2 Quy trình công nghệ
3.2.1 Quy trình chế thử
3.2.2 Quy trình công nghệ chế tạo hàng loạt sản phẩm
3.2.3 Quy trình hiệu chuẩn thiết bị
3.2.4 Quy trình hoàn thiện công nghệ chế tạo sản phẩm
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 KẾT LUẬN
4.1.1 Kết quả thực hiện
4.1.2 Đánh giá hiệu quả của dự án
4.1.3 Đánh giá về tính mới, tính sáng tạo của dự án
4.1.4 Đánh giá mức độ hoàn thành của dự án
4.2 Kiến nghị
LỜI CẢM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC BÁO CÁO
[/tomtat]

Bài viết liên quan