[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra thành phần loài và phân bố chân đốt y học tại một số điểm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn từ tỉnh Ninh Bình đến Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra thành phần loài và phân bố chân đốt y học tại một số điểm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn từ tỉnh Ninh Bình đến Cao Bằng
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN A
1. Kết quả nỗi bật của đề tài.
2. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội.
3. Đánh giá thực hiện đề tài.
4. Các ý kiến đề xuất.
PHẦN B
1. Đăt vấn đề.
2. Tổng quan đề tài.
2.1. Tình hình nghiên cứu chân đốt y học ở ngoài nước.
2.1. Tình hình nghiên cứu chân đốt y học ở Việt Nam.
3. Địa điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
3.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
3.2. Đối tượng nghiên cứu.
3.3. Phương pháp nghiên cứu.
3.4. Phương pháp xử lý số liệu.
4. Đặc điểm sinh cảnh, khí hậu ở các khu vực nghiên cứu.
4.1. Một số đặc điểm sinh cảnh và khí hậu thuộc tỉnh Hòa Bình.
4.2. Một số đặc điểm sinh cảnh và khí hậu thuộc tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.
4.3. Một số đặc điểm sinh cảnh và khí hậu ở tỉnh Cao Bằng.
5. Kết quả nghiên cứu.
5.1. Kết quả sưu tầm vật chủ của ngoại ký sinh.
5.2. Thành phần loài và phân bố các nhóm chân đốt y học.
5.3. Đa dạng sinh học (ĐDSH) về loài chân đốt y học dọc tuyến đường HCM.
5.4. Các loại chân đốt có vai trò dịch tễ.
6. Bàn luận.
7. Kết luận và kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan